Economic Dignity Issue

Economic Dignity Issue

นี่คือภาพประหน้าของประเทศไทยที่ผู้มาเยือนจะเห็นคือฉากฉาบฉวยของกรุงเทพที่แขกอย่างดิฉันได้สัมผัส กลับมาเปิดโทรทัศน์หลังเดินผ่านหน้าผับไฮโซดริ้งค์แก้วละเกือบ 1000 เห็นสป็อตยาวจนเกือบเหมือนสารคดีของรัฐ มีกราฟฟิกสีสดแสดงตัวเลขเศรษฐกิจน่าตื่นใจ มี ใบหน้าคล้ำๆของเกษตรกร ที่ยืนยันความสำเร็จในการลดความยากจนออกจากพจนานุกรม และรอยยิ้มชื่นบานของคนหลายอาชีพที่ต่างได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างเสรีภาคทั่วหน้า ดิฉันพาลคิดถึงบ้านที่เชียงใหม่และเพื่อนที่ชายแดนขึ้นมาอย่างท่วมท้น  …

Read more Economic Dignity Issue

Inspiration Issue

Inspiration Issue

หลังจากสองปีแรกผ่านไปพวกเราได้ปรึกษาหารือกันและตกลงใส่ว่าเพื่อนไร้พรมแดนฉบับพิเศษปีใหม่นี้น่าจะได้ฤกษ์ทักทายทำความรู้จักกันเป็นการส่วนตัวระหว่างทีมงานกับผู้อ่านเสียที เพราะอะไรถึงได้มาทำงานแบบนี้ ใช้ชีวิตแบบนี้ ตรงนี้ ดิฉันเชื่อว่าไม่เพียงแต่เฉพาะพวกเราหากเพื่อนเพื่อนที่กำลังอ่านเอกสารเพื่อนไร้ผมแดนอีกหลายคนก็คงเคยได้รับคำถามเดียวกันที่ฟังดูง่ายง่ายแต่ตอบได้ยากที่สุดเพราะต้องค้นหา ลึกไปถึงซักมุมของชีวิตและความรู้สึกนึกคิดของตนเอง นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย 2 เดือน …

Read more Inspiration Issue

Freedom From Slavery Issue

Freedom From Slavery Issue

ด้วยเหตุที่การยินยอมเป็นทาสและการทำให้ผู้อื่นต้องตกเป็นทาสนั้นเชื่อมกันเหนี่ยวแน่น เท่าๆ กับการปลดปล่อยตนเองและการเป็นกำลังใจให้ผู้อื่นได้หลุดพ้น และเพื่อสักวันหนึ่งผู้คนในสังคมเราได้ปลดปล่อยตนเองจากสภาวะแห่งการถูกจำกัดความเคลื่อนไหว ทั้งร่างกาย ความคิด ความรุ้สึก ให้ต้องดำเนินไปภายใต้กรอบกำหนดของผู้ถืออำนาจจนเสมือนว่าชีวิตนี้ไม่ใช่ของตัว ดิฉันขอเชิญชวนเพื่อนๆ ทุกคนช่วยกันปลดปล่อยให้นกเสรีภาพได้ขับขานบทเพลงของมัน  …

Read more Freedom From Slavery Issue

Food Security  Issue

Food Security  Issue

บทละครสั้นฉลองวันอาหารโลก 16 ตุลาคม บทละครชิ้นนี้ถูกขยำทิ้งไว้ในถังขยะ ดิฉันจึงพิจารณานำมาลงแทนคำทักทายผู้อ่านนิตยสารฉบับความมั่นคงทางอาหารนี้ แม้บทละครจะไม่ได้ระบุประเทศที่มา ดิฉันเข้าใจว่าคงสามารถใช่เล่นได้ในหลายๆแห่ง อย่างไรก้ดี หากเป็นประเทศดังเช่นในบืนั้น เราอาจจะต้องระมัดระวังกันสักหน่อย …

Read more Food Security  Issue

Student and Youth’s  Issue

Student and Youth’s  Issue

พวกเราชาวเพื่อนไร้พรมแดน ซึ่งมีทั้งเยาวชนและผู้ล่วงเลยเยาวชนแต่ไม่ยอมทิ้งหัวใจขบถ ต่างก้ยอมรับว่าเราล้วนแต่เป้นส่วนหนึ่งของสังคมที่ว่า เพื่อนไร้พรมแดนฉบับนี้จึงขอเสนอข้อเขียนของเยาวชน ซอ ผู้ซึ่งได้มีโอกาสมาสะดุดกับเหตุการณ์บางอย่างซึ่งได้บันดาลใจต่อพลังชีวิตของเขา และเรื่องเล่าจากอดีตผู้นำนักศึกษาทั้งไทยและพม่าเพื่อเป็นการรำลึกถึงพลังอันเสรีบริสุทธิ์  นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย 2 …

Read more Student and Youth’s  Issue

Media Freedom’s  Issue

Media Freedom’s  Issue

นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนฉบับนี้ขอร่วมฉลองวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ซึ่งสมัชชาใหญ่สหประชาชาติประกาศไว้ตรงกับวันที่ 3พฤษภาคมของทุกปีเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนรัฐและสังคมให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความสำคัญของสื่อมวลชน และขอร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ซึ่งเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญไทยฉบับแรกจากการมีส่วนร่วมของประชาชน อันมีบทบัญญัติชัดเจนถึงเสรีภาพต่อการแสดงออกความคิดเห็นและสิทธิต่อข้อมูลข่าวสาร  นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย 2 เดือน …

Read more Media Freedom’s  Issue

Family  Issue

Family  Issue

เพื่อครอบครัวประชาชนที่แข็งแกร่ง อันจะนำให้การเมืองภาคประชาชนไม่ใช่เป็นเพียงคลื่นยักษ์ที่พัดให้ทุกชีวิตต้องไหลตาม หากมั่นคง และยั่งยืน มาช่วยกันสร้างครอบครัวใหญ่นี้กันเถอะค่ะ สำหรับใครที่อ่อนล้าทดท้อกับช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หนุดพักกายพักใจกับครอบครัวหลากหลายในเพื่อนไร้พรมแดน ฉบับนี้กันสักพักก่อนจะก้าวต่อก็ได้ค่ะ  นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย …

Read more Family  Issue

New Day’s Issue

New Day’s Issue

ทุกวันนี้ดูเหมือนเรากำลังอยู่ในโลกที่ยอมรับการใช้ความรุนแรงมากขึ้น คุ้มคลั่งคำว่าชาติ มากขึ้น และแบ่งขาวแบ่งดำกลุ่มมนุษย์ให้เป้น เราและศัตรูมากขึ้น หากความรุนแรงเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่เรายอมรับกันหรือกระทั่งทำให้เลือดสูบฉีดหระชุ่มกระชวยแล้ว “วันใหม่” ของเราจะเป็นอย่างไร? นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย …

Read more New Day’s Issue

Children’s Issue

Children’s Issue

เพื่อนไร้พรมแดนฉบับที่ห้าออกมาต้อนรับวันที่ 20พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ได้ผ่านมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติไปเมื่อปี พ.ศ. 2532 นอกจากวันเด็กสากลแล้ว ยังได้มีการส่งเสริมให้แต่ละประเทศทั่วโลกกำหนดวันเด็กของตนตามความเหมาะสมเพื่อให้โอกาสที่จะประกาศถึงความสำคัญของเด็กในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเพื่อส่งเสริมความเป็นพี่น้องระหว่างเด็กๆของโลก นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย …

Read more Children’s Issue

People’s Issue

People’s Issue

เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์เดือนตุลาฯแห่งประเทศไทย เพื่อนไร้พรมแดนฉบับนี้ขออุทิศให้กับนักสู้ทุกคนและขบวนการประชาชนทุกกลุ่ม นักศึกษา ปัญญาชน คนเมือง เกษตรกร แรงงาน ศิลปิน นักคิดนักเขียน ชนเผ่า …

Read more People’s Issue

Indigenous Peoples Issue

Indigenous Peoples Issue

ฉบับที่สามว่าด้วยเรื่อง “ชนเผ่าพื้นเมือง” เพื่อต้อนรับวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกในวันที่ 9 สิงหาคมอันเป็นวันที่การเคลื่อนไหวของชนเผ่าพื้นเมืองโลกประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในการทำให้สหประชาชาติเห็นความสำคัญเพียงพอที่จะจัดตั้งคณะทำงานของชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อดำเนินการหามาตราการและกลไกที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุายชนของตน นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย 2 เดือน …

Read more Indigenous Peoples Issue

Labour Issue

Labour Issue

ฉบับที่สองว่ากันด้วยเรื่องของแรงงานเพื่อต้อนรับ “เมย์เดย์” หรือวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม ซึ่งรัฐบาลไทยในยุค 2499 ก็ได้ประกาศให้เป็นวันที่แรงงานมีสิทธิหยุดพักผ่อน  นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย …

Read more Labour Issue

Women Issue

Women Issue

ฉบับแรกเกิดของเรา ว่ากันด้วยประเด็น “ผู้หญิง” เพื่อต้อนรับวันสตรีสากล 8 มีนาคม เราหวังว่าเมื่อผู้อ่านได้มีโอกาสก้าวเข้ามาสู่มุมหนึ่งของโลกแหง่มิตรภาพไร้พรมแดนแล้ว ท่านจะรู้สึกถึงความอบอุ่นและพลังแห่งความเป็ฯมนุษย์ และยินดีจะเป็นเพื่อนกับเรา รวมทั้งมนุษย์ผู้แตกต่างหลาหลายทุกคน …

Read more Women Issue