Inspiration Issue

Inspiration Issue

| | Share

หลังจากสองปีแรกผ่านไปพวกเราได้ปรึกษาหารือกันและตกลงใส่ว่าเพื่อนไร้พรมแดนฉบับพิเศษปีใหม่นี้น่าจะได้ฤกษ์ทักทายทำความรู้จักกันเป็นการส่วนตัวระหว่างทีมงานกับผู้อ่านเสียที

เพราะอะไรถึงได้มาทำงานแบบนี้ ใช้ชีวิตแบบนี้ ตรงนี้ ดิฉันเชื่อว่าไม่เพียงแต่เฉพาะพวกเราหากเพื่อนเพื่อนที่กำลังอ่านเอกสารเพื่อนไร้ผมแดนอีกหลายคนก็คงเคยได้รับคำถามเดียวกันที่ฟังดูง่ายง่ายแต่ตอบได้ยากที่สุดเพราะต้องค้นหา ลึกไปถึงซักมุมของชีวิตและความรู้สึกนึกคิดของตนเอง

นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย 2 เดือน จัดพิมพ์โดยมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2547 ปัจจุบันนิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนไม่ได้จัดพิมพ์แล้ว เราเพียงแต่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ของนิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนไห้ได้ติดตามอ่านกันอีกครั้งในรูปแบบออนไลน์  

Related