My Covid Year

My Covid Year

สารคดีโดย Wild Bird Film อดีตนักเรียน migrant school สมาชิกโครงการเกี่ยวก้อย เพื่อนไร้พรมแดน นับแต่ …

Read more My Covid Year

จดหมายจากพะอัน

จดหมายจากพะอัน

พี่ครับ สถานการณ์การเมืองของพม่าตอนนี้เลวร้ายมาก การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยอยู่ ๆ ก็จบลงทันที มันทำให้อนาคตของคนรุ่นผมมืดมนไปหมด เหมือนเรามองอะไรไม่เห็นเลย ตลอดปีที่ผ่านมา การระบาดของโควิดทำให้สภาพความเป็นอยู่ของพวกเราย่ำแย่พออยู่แล้ว  เราพยายามหางาน …

Read more จดหมายจากพะอัน

มิตรภาพไร้พรมแดน 

มิตรภาพไร้พรมแดน 

(English language below)1 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2542 เพื่อส่งเสริมแนวคิดสิทธิมนุษยชนและมิตรภาพไร้พรมแดน  ในช่วงกว่าทศวรรษแรก งานหลักของเรา …

Read more มิตรภาพไร้พรมแดน 

World Refugee Day 2020

World Refugee Day 2020

สถานการณ์ปีนี้ไม่เอื้ออำนวยให้มิตรสหายของผู้ลี้ภัยมาพบปะกันดังเช่นปีก่อน หากผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชายแดนก็ยังคงอยู่ที่นี่ พร้อมกับผู้ลี้ภัยในเมืองที่หลบหนีการประหัตประหารมาจากหลากหลายประเทศ ผู้ลี้ภัยโรฮิงญา และผู้ลี้ภัยไทยในต่างแดน ในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ผู้ลี้ภัยต่างได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับเรา บางประเทศที่รับรองสิทธิผู้ลี้ภัยอาจให้การดูแลเยียวยาผู้ลี้ภัยได้เหมือนหรือใกล้เคียงพลเมืองตน หากในดินแดนอีกมากมายที่รัฐไม่ปรารถนา และประชาชนที่ …

Read more World Refugee Day 2020

เทศกาลหนังปกาเกอะญอออนไลน์

เทศกาลหนังปกาเกอะญอออนไลน์

รายได้จากบินข้ามลวดหนาม เทศกาลหนังปกาเกอะญอออนไลน์ ด้วยแรงสนับสนุนใหญ่หลวงของ Documentary club ได้แปลงไปเป็นข้าวสารด้วยฝีมือของเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตตะนาวศรี และส่งมอบให้ชาวปกาเกอะญอ ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ …

Read more เทศกาลหนังปกาเกอะญอออนไลน์