ชัยชนะ เรื่องเล่าของครูในพื้นที่ความขัดแย้ง

ชัยชนะ เรื่องเล่าของครูในพื้นที่ความขัดแย้ง

ชัยชนะ เรื่องเล่าของครูในพื้นที่ความขัดแย้ง รัฐกะเหรี่ยง **** ภาพประกอบจากเพื่อนไร้พรมแดน ซอมอธ และชาวบ้านสาละวิน ภาพที่ 7-8-9-12-13 เป็นภาพจากเหตุการณ์จริง …

Read more ชัยชนะ เรื่องเล่าของครูในพื้นที่ความขัดแย้ง

กรอบ / Frame

กรอบ / Frame

ผลงานของผู้กำกับหนุ่มวัย 22 ปี นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาปรัชญา ม.ช. กรอบที่กำหนดไว้ให้ผู้คนในสังคมดำเนินชีวิต มีเพื่อคุ้มครองชีวิตจากการถูกละเมิดหรือคืออำนาจอันบีบบังคับ เมื่อกรอบถูกควบคุมโดยมนุษย์ที่มีเสรีพอจะกำหนดเหตุและผลของตนอย่างไหลลื่น มันจะยังดำรงความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธาในใจมนุษย์ไว้ได้อีกหรือไม่  Directed …

Read more กรอบ / Frame

House of Dignity Issue

House of Dignity Issue

เพื่อนไร้พรมแดนฉบับนี้ว่ากันด้วยเรื่อง “บ้านแห่งศักดิ์ศรี” ในวันที่วิกฤตการสั่งอพยพถิ่นฐานและการรื้อถอนชุมชนกำลังขยายความรุนแรงไปทั่วโลก ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วกำลังพัฒนา และดำเนินอยู่ในประเทศที่ดูฉากหน้าเหมือนสงบสุขเสียมากยิ่งกว่าดินแดนที่มีการสู้รบ เราเชื่อว่าสิทธิต่อที่พักอาศัยที่พอเพียงคือสิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐานและ “บ้าน” ก็ไม่ใช่เพียงหลังคาคุมดดฝนหากคือความมั่นคงและศักดิ์ศรีของชีวิต เสรีภาพที่จะมีบ้าน และการจัดการบ้านเป็นจุดเริ่มต้นของเสรีภาพอื่นๆของวันนั้น  …

Read more House of Dignity Issue

Freedom of Art Issue

Freedom of Art Issue

ศิลปะคือหนึ่งในคำเหล่านั้นดิฉันเองไม่ใช่ศิลปินและไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มากมายได้แต่เข้าใจว่าศิลปะคืออะไรบางอย่างที่ผูกพันกับคำว่า “ชีวิต” เป็นพี่น้องกับคำว่า ”เสรีภาพ” และมีรสชาติใกล้เคียงกันกับ “ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์” ศิลปะคือสิทธิมนุษย์เสียชนอย่างหนึ่งและในทางกลับกันมันก็คือพาหนะบนเส้นทางการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งการเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อนไร้ผมแดนฉบับเสรีภาพแห่งศิลปะนี้เสนอเรื่องราว ความสัมพันธ์ของศิลปะหลักแขนงที่ล้วนกลมเกลียวกันดูดพี่น้องกับผู้คนสังคมการเมืองและชีวิตที่หลากหลาย  นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน …

Read more Freedom of Art Issue