House of Dignity Issue

House of Dignity Issue

| | Share

เพื่อนไร้พรมแดนฉบับนี้ว่ากันด้วยเรื่อง “บ้านแห่งศักดิ์ศรี” ในวันที่วิกฤตการสั่งอพยพถิ่นฐานและการรื้อถอนชุมชนกำลังขยายความรุนแรงไปทั่วโลก ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วกำลังพัฒนา และดำเนินอยู่ในประเทศที่ดูฉากหน้าเหมือนสงบสุขเสียมากยิ่งกว่าดินแดนที่มีการสู้รบ เราเชื่อว่าสิทธิต่อที่พักอาศัยที่พอเพียงคือสิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐานและ “บ้าน” ก็ไม่ใช่เพียงหลังคาคุมดดฝนหากคือความมั่นคงและศักดิ์ศรีของชีวิต เสรีภาพที่จะมีบ้าน และการจัดการบ้านเป็นจุดเริ่มต้นของเสรีภาพอื่นๆของวันนั้น 

นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย 2 เดือน จัดพิมพ์โดยมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2547 ปัจจุบันนิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนไม่ได้จัดพิมพ์แล้ว เราเพียงแต่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ของนิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนไห้ได้ติดตามอ่านกันอีกครั้งในรูปแบบออนไลน์  

Related