ถ้อยแถลง มิตรภาพไร้พรมแดน ไม่ใช่อาชญากรรม

ถ้อยแถลง มิตรภาพไร้พรมแดน ไม่ใช่อาชญากรรม

ถ้อยแถลง มิตรภาพไร้พรมแดน ไม่ใช่อาชญากรรม ในปี 2542 เพื่อนไร้พรมแดนจัดตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่จะสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ และมิตรภาพระหว่างกลุ่มชนที่หลากหลายสัญชาติ เชื้อชาติ สถานะทางกฎหมาย …

Read more ถ้อยแถลง มิตรภาพไร้พรมแดน ไม่ใช่อาชญากรรม

ถ้อยแถลงวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก 2564

ถ้อยแถลงวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก 2564

ถ้อยแถลงวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก 2564 แม้ร.ม.ต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะให้สัมภาษณ์ว่าประเทศไทยไม่มีชนเผ่าพื้นเมือง  เวทีถาวรสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง (UN Permanent forum on Indigenous …

Read more ถ้อยแถลงวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก 2564

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลง “ข้าพเจ้าอาจไม่เห็นด้วยในความคิดเห็นของท่าน หากข้าพเจ้ายินดีที่จะสละชีวิตเพื่อปกป้องสิทธิการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนั้นของท่าน”  -วอลแตร์- ในฐานะองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ทำงานสื่อสาร เพื่อนไร้พรมแดนขอสนับสนุนภาคีนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน สื่อมวลชน และประชาชน ที่ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง ให้มีการเพิกถอนข้อกำหนดฉบับ …

Read more ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงเมื่อไทยไม่กล้า “หยุดค้าอาวุธกับกองทัพพม่า” ??

ถ้อยแถลงเมื่อไทยไม่กล้า “หยุดค้าอาวุธกับกองทัพพม่า” ??

ถ้อยแถลง เมื่อไทยไม่กล้า “หยุดค้าอาวุธกับกองทัพพม่า” ?? เพื่อนไร้พรมแดน ขอแสดงจุดยืนคัดค้านการที่รัฐบาลไทย “งดออกเสียง” รับรองมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  18 มิ.ย. …

Read more ถ้อยแถลงเมื่อไทยไม่กล้า “หยุดค้าอาวุธกับกองทัพพม่า” ??

ถ้อยแถลงต่อเนื่อง คำสั่งส่งกลับที่ชิงเกิดขึ้นก่อนประชุมคณะทำงานท้องถิ่นจะต้องได้รับการทบทวนใหม่

ถ้อยแถลงต่อเนื่อง คำสั่งส่งกลับที่ชิงเกิดขึ้นก่อนประชุมคณะทำงานท้องถิ่นจะต้องได้รับการทบทวนใหม่

ถ้อยแถลงต่อเนื่อง คำสั่งส่งกลับที่ชิงเกิดขึ้นก่อนประชุมคณะทำงานท้องถิ่นจะต้องได้รับการทบทวนใหม่ ดังที่เพื่อนไร้พรมแดนได้ยืนยันไปในถ้อยแถลงก่อนหน้าแล้วว่า การที่เมื่อวันที่ 19 พ.ค. เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงได้ไป “ทำความเข้าใจ” ให้ผู้ลี้ภัยจากแม่หนึท่าและราท่ากลับไปยังรัฐกะเหรี่ยงภายในวันที่ 24 …

Read more ถ้อยแถลงต่อเนื่อง คำสั่งส่งกลับที่ชิงเกิดขึ้นก่อนประชุมคณะทำงานท้องถิ่นจะต้องได้รับการทบทวนใหม่

ถ้อยแถลง รัฐจะต้องยกเลิกคำสั่งส่งกลับที่ชิงเกิดขึ้นก่อนการประชุมคณะทำงานท้องถิ่นโดยทันที

ถ้อยแถลง รัฐจะต้องยกเลิกคำสั่งส่งกลับที่ชิงเกิดขึ้นก่อนการประชุมคณะทำงานท้องถิ่นโดยทันที

ถ้อยแถลง รัฐจะต้องยกเลิกคำสั่งส่งกลับที่ชิงเกิดขึ้นก่อนการประชุมคณะทำงานท้องถิ่นโดยทันที เพียง 2 วันหลังจากการประกาศแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วยภาคประชาสังคมและ UNHCR ด้วยสัดส่วนหนึ่งในสาม ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง สาธารณสุข …

Read more ถ้อยแถลง รัฐจะต้องยกเลิกคำสั่งส่งกลับที่ชิงเกิดขึ้นก่อนการประชุมคณะทำงานท้องถิ่นโดยทันที

จดหมายเปิดผนึกจากภาคประชาสังคมถึงผู้นำประเทศอาเซียน

จดหมายเปิดผนึกจากภาคประชาสังคมถึงผู้นำประเทศอาเซียน

เพื่อนไร้พรมแดนเป็นหนึ่งใน 46 องค์กรภาคประชาสังคมที่ลงนามในจดหมายเปิดผนึกจากภาคประชาสังคมถึงผู้นำประเทศอาเซียน เนื่องในโอกาสการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน วันที่ 24 เมษายน 2564 ณ กรุงจาการ์ตา …

Read more จดหมายเปิดผนึกจากภาคประชาสังคมถึงผู้นำประเทศอาเซียน

นัดหมายยื่นหนังสือต่อตัวแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นัดหมายยื่นหนังสือต่อตัวแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นัดหมายยื่นหนังสือต่อตัวแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พรุ่งนี้ (9 เมษายน 64) เวลา 10.30 น. ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน …

Read more นัดหมายยื่นหนังสือต่อตัวแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่าคือเพื่อนบ้านของประชาชนไทย

ผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่าคือเพื่อนบ้านของประชาชนไทย

ผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่าคือเพื่อนบ้านของประชาชนไทยแถลงการณ์ข้อเสนอจากภาคีองค์กรภาคประชาชน 62 องค์กร/เครือข่าย และบุคคล 308 คน5 เมษายน 2564(อัพเดทรายชื่อล่าสุด 08.15 น. …

Read more ผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่าคือเพื่อนบ้านของประชาชนไทย

ถ้อยแถลง 

ถ้อยแถลง 

ถ้อยแถลง  เพื่อนไร้พรมแดนมีความยินดีที่รัฐไทยได้เปิดช่องทางอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยกว่า 3000 คนจากจังหวัดมื่อตรอ รัฐกะเหรี่ยง ได้เข้ามาหลบภัยสงครามในเขต อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในจังหวัดมื่อตรอยังดำเนินอยู่อย่างเข้มข้น มีการโจมตีทางอากาศอีกในตลอดคืนวันที่ …

Read more ถ้อยแถลง 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลง โดยปกติแล้ว เพื่อนไร้พรมแดนจะไม่ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องหรือแสดงจุดยืนใด ๆ อย่างเป็นทางการมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีองค์กรมิตรสหายได้ร่วมกันออกแถลงข้อเรียกร้องที่ครอบคลุมครบถ้วนไว้แล้ว ดังแถลงการณ์ของเจ็ดองค์กรเบื้องล่างนี้ ต่อกรณีชาวบ้านบางกลอย นับจากต้นปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในวันที่ …

Read more ถ้อยแถลง

มิตรภาพไร้พรมแดน 

มิตรภาพไร้พรมแดน 

(English language below)1 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2542 เพื่อส่งเสริมแนวคิดสิทธิมนุษยชนและมิตรภาพไร้พรมแดน  ในช่วงกว่าทศวรรษแรก งานหลักของเรา …

Read more มิตรภาพไร้พรมแดน