การผลักดันกลับผู้ลี้ภัยอีกครั้ง

การผลักดันกลับผู้ลี้ภัยอีกครั้ง

การผลักดันกลับผู้ลี้ภัยอีกครั้ง ชาวบ้าน 46 คน จากหมู่บ้านโตโยและบเวเดอ อำเภอบูโธ จังหวัดมื่อตรอติดกับประเทศไทย หลบหนีการระดมปืนใหญ่ของกองทัพพม่ามาถึงชายแดน ข้ามแม่น้ำสาละวินถึงฝั่งไทย เหยียบผืนแผ่นดินไทยแล้วบ่ายวันนี้ …

Read more การผลักดันกลับผู้ลี้ภัยอีกครั้ง

ผู้ลี้ภัยไม่ได้เดินทางกลับโดยสมัครใจ

ผู้ลี้ภัยไม่ได้เดินทางกลับโดยสมัครใจ

ผู้ลี้ภัยไม่ได้เดินทางกลับโดยสมัครใจ จากรายงานของสื่อ ในการแถลงข่าววันนี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยไม่มีนโยบายในการผลักดันลี้ภัย ยืนยันว่าจะดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม โดยผู้ที่เดินทางกลับนั้น เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ หากจากข้อมูลที่มิได้รับมาจากเพียงฝ่ายเดียว ผู้ลี้ภัยได้พยายามอธิบาย ขอร้อง …

Read more ผู้ลี้ภัยไม่ได้เดินทางกลับโดยสมัครใจ

บทเพลงจากสาละวิน

บทเพลงจากสาละวิน

ด่วน ***ขณะที่เขียนข้อความเบื้องล่างอยู่นี้ ผู้ลี้ภัยจำนวน 56  คนกำลังรอข้ามแม่น้ำสาละวินบริเวณแม่โป ตอนใต้แม่สามแลบ โดยมีทหารไทยจำนวนมากเฝ้าอยู่บริเวณนั้น ไม่ยอมให้เข้ามาและไม่ยอมให้ถ่ายรูป บทเพลงของครูประจำหอพักอีดูท่าเมื่อ 11 …

Read more บทเพลงจากสาละวิน

คืนนี้จะนอนหลับไหม ?

คืนนี้จะนอนหลับไหม ?

คืนนี้จะนอนหลับไหม ? การโจมตีทางอากาศยังดำเนินอยู่ในจังหวัดมื่อตรอ  คำประกาศของคณะรัฐประหารเมียนมาดังในรายงานข่าวของสื่อมวลชนวันนี้ ว่าจะ “หยุดยิงฝ่ายเดียว” 1 เดือน ยกเว้นการตอบโต้กับ “การกระทำใด …

Read more คืนนี้จะนอนหลับไหม ?

ช่องทางการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และผู้พลัดถิ่นในประเทศ

ช่องทางการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และผู้พลัดถิ่นในประเทศ

เนื่องจากมีผู้สอบถามมาเป็นจำนวนมากถึงช่องทางการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และผู้พลัดถิ่นในประเทศ ซึ่งหมายถึงผู้ที่ต้องอพยพหลบหนีจากบ้านของตนแต่ยังหลบซ่อนในป่า รวมถึงผู้ลี้ภัยที่ถูกผลักดันกลับไปจากประเทศไทยและยังหลบซ่อนอยู่ริมแม่น้ำ ใต้โขดหิน และในป่า มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ขอชี้แจงว่า ในส่วนของมูลนิธิเอง ไม่ได้มีการระดมความช่วยเหลือใด …

Read more ช่องทางการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และผู้พลัดถิ่นในประเทศ

Refoulement รัฐไทยละเมิดกฎจารีตระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

Refoulement รัฐไทยละเมิดกฎจารีตระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

Refoulement รัฐไทยละเมิดกฎจารีตระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จากรายงานปชส.ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ส่งให้กับผู้สื่อข่าว ถึงการเดินทางกลับโดย “สมัครใจ” ของผู้ลี้ภัย ที่พักอยู่ใกล้บ้านท่าตาฝั่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ก่อน …

Read more Refoulement รัฐไทยละเมิดกฎจารีตระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ผู้ลี้ภัยที่ถูกผลักดันกลับ

ผู้ลี้ภัยที่ถูกผลักดันกลับ

นอกจากภาพผู้ลี้ภัยที่ถูกผลักดันกลับไปเมื่อวันที่ 29 และ 30 มีนาคม 2564 นี้ อาจเป็นคำตอบต่อการให้ข้อมูลของรัฐ ที่ว่าผู้ลี้ภัย “สมัครใจ” …

Read more ผู้ลี้ภัยที่ถูกผลักดันกลับ

พลัดถิ่น

พลัดถิ่น

พลัดถิ่น คลิปวิดีโอนี้ ถูกส่งมาตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2564 ภาพชาวบ้านที่อพยพออกจากชุมชนตัวเองในบริเวณใกล้เคียงบ้านเดปู่โน่ ที่ถูกโจมตีทางอากาศโดยเครื่องบินรบพม่าไปในคืนวันที่ 27 และต่อเนื่องมาถึงกลางวันของวันต่อมา …

Read more พลัดถิ่น

การข้ามพรมแดนกลับ ไม่ใช่การกลับบ้าน

การข้ามพรมแดนกลับ ไม่ใช่การกลับบ้าน

การข้ามพรมแดนกลับ ไม่ใช่การกลับบ้าน ภาพข่าวต่าง ๆ ที่ปรากฎให้เราเห็นในวันนี้ ไม่อาจบ่งบอกถึงความสมัครใจของผู้ลี้ภัยในการข้ามแม่น้ำสาละวินกลับไปรัฐกะเหรี่ยง เสียงชายชาวกะเหรี่ยง บอกว่า ยายเขาเดินไม่ไหวแล้ว เสียงเจ้าหน้าที่ไทย …

Read more การข้ามพรมแดนกลับ ไม่ใช่การกลับบ้าน

มนุษยธรรมไร้พรมแดน

มนุษยธรรมไร้พรมแดน

มนุษยธรรมไร้พรมแดน การปฏิบัติหน้าที่ทางมนุษยธรรมของทีมงานสาธารณสุขไทยโดยมิได้แบ่งแยกเชื้อชาติและสัญชาติ ทำให้ประชาชนชายแดนและเราทั้งหลายรู้สึกอบอุ่นใจ นอกจากผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง 82 คน 16 ครอบครัวที่หลบภัยอยู่ใกล้บ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย …

Read more มนุษยธรรมไร้พรมแดน

ส่งมาจากชายแดน

ส่งมาจากชายแดน

ส่งมาจากชายแดน เช้าวันนี้ ครอบครัวคุณยายที่ตกค้างอยู่ริมน้ำสาละวินฝั่งไทยกำลังจะเดินทางกลับรัฐกะเหรี่ยง ยายบอกว่า หนีทหารพม่ามา แต่ตอนนี้จะข้ามกลับไป เพราะเขาบอกให้กลับไป คนไทยบอกให้กลับไป หมายเหตุ กรุณาแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานการเคารพในเสรีภาพ …

Read more ส่งมาจากชายแดน

ผู้ลี้ภัยนั้นอยู่ในความคุ้มครองของเราทุกคนรวมถึงประชาคมโลก

ผู้ลี้ภัยนั้นอยู่ในความคุ้มครองของเราทุกคนรวมถึงประชาคมโลก

จากที่มีผู้สอบถามถึงบทสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐบางท่านได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ ว่าผู้ลี้ภัยไม่ได้ถูกผลักดันกลับจริง สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการอ้างอิงจากแหล่งข่าวเดียว หรือภาพถ่ายและภาพวิดีโอที่ปรากฎกว้างขวางในโซเชียลมีเดียและสื่อต่าง ๆ ไม่เป็นความจริงนั้น มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนจะไม่ชี้แจงตอบโต้ นอกจากนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับจากชุมชนชายแดนไทยต่อไป อย่างไรก็ดี ในกรณีบทสัมภาษณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน …

Read more ผู้ลี้ภัยนั้นอยู่ในความคุ้มครองของเราทุกคนรวมถึงประชาคมโลก

คำขอโทษ

คำขอโทษ

คำขอโทษ ภาพเบื้องล่างจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามเหล่านี้ คือผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงที่ถูกผลักดันกลับจากประเทศไทยในเย็นวันที่ 29 มีนาคม 2564 รวมราวกว่า 3000 คน คนเหล่านี้ไม่สามารถกลับคืนชุมชนเนื่องจากความหวาดกลัว …

Read more คำขอโทษ

รัฐไทยละเมิดกฎจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

รัฐไทยละเมิดกฎจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

รัฐไทยละเมิดกฎจารีตประเพณีระหว่างประเทศ เพื่อนไร้พรมแดนได้รับรายงานว่า ผู้ลี้ภัยจากชุมชนอี้ดูท่า ถูกกดดันให้ข้ามกลับไปรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่าแล้ว แม้ตลอดวันนี้จะมีการโจมตีทางอากาศหลายครั้งไม่ห่างจากชุมชนมากนัก และกองทัพพม่ายังใช้โดรนบินสำรวจเหนือบริเวณ ผู้ลี้ภัยที่ถูกผลักดันกลับไม่กล้าเข้าไปพักในบ้านของตนเอง แต่หลบอยู่ตามริมน้ำและในป่าด้วยความหวาดกลัว การกระทำของรัฐไทยถือเป็นการละเมิดกฎจารีตประเพณีระหว่างประเทศ …

Read more รัฐไทยละเมิดกฎจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

ไทยจะต้องเป็นมิตรกับประชาชนพม่าทุกชาติพันธุ์

ไทยจะต้องเป็นมิตรกับประชาชนพม่าทุกชาติพันธุ์

ไทยจะต้องเป็นมิตรกับประชาชนพม่าทุกชาติพันธุ์ เสาร์ที่ 27 มี.ค 64 รัฐบาลไทยส่งผู้แทนเข้าร่วมการเฉลิมฉลองวันกองทัพเมียนมาที่กรุงเนปิดอว์ ไทยเป็นเพียงหนึ่งใน 8 ประเทศที่ยืนอยู่เคียงข้างคณะรัฐประหารพม่า ร่วมกับจีน …

Read more ไทยจะต้องเป็นมิตรกับประชาชนพม่าทุกชาติพันธุ์