The Breath Of Tomorrow

The Breath Of Tomorrow

| | Share

The Breath Of Tomorrow

โดย นลธวัช มะชัย (2564)

กลุ่มลานยิ้มการละคร ร่วมกับ คณะละครชุมชนป่าพะยอม

เกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างการเดินทางของผู้ลี้ภัย? และระหว่างทางของการถูกอุ้มหาย? นี่คือคำถามที่นำไปสู่การสร้างงานชิ้นนี้ ศิลปินออกเดินทางสำรวจพื้นที่ความรู้สึกจากการศึกษากรณีการลี้ภัยทางการเมือง หลังรัฐประหารปี 2557 และกรณีการถูกอุ้มหายของไทย ตั้งแต่รัฐประหารปี 2490 

ปะทะ รู้สึก ตีความ สร้างเป็นงานเคลื่อนไหวร่างกาย จากโจทย์ที่หลากหลาย บนเงื่อนไขของร่างกาย พื้นที่ และสภาพแวดล้อม ค้นหาช่องทางความเป็นไปได้ กลายมาเป็นงาน Video Performance ชิ้นนี้ 

นักแสดง

นลธวัช มะชัย

ถ่ายภาพและตัดต่อ

อุกฤษฏ์ พุมนวล

จัดการและประสานงาน

สายัณห์ จันทร์ปาน

อภิภู พิจิตร

ดนตรี

อุกฤษฏ์ พุมนวล

สนับสนุนโดย 

มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน

The Breath Of Tomorrow

By Nontawat Machai (2021)

Lanyim Theatre and PaPhayom Community Theatre

What happens on a journey of Refugees and Enforced Disappearance?

There is a question driving this video performance.

Performer surveys and takes a journey of consciousness for political refugees. Since the coup 2557, (2014) and the Enforced disappearance from 2490, (1947).

He is an encounter, absorbs, comprehends, and then expresses it by body movement from a variety of sources. He explores new possibilities of the place, physically and environmentally. Until the Video performance is complete.

Performer

Nontawat Machai

Videographer & Editor

Aukrit Pumnual

Production manager

Sayan Janpran

Apiphu Phichit

Music

Aukrit Pumnual

Supported by Friends Without Borders Foundation

Related