The Peace Messengers

The Peace Messengers

คงจะมีความผิดปกติบางประการกับการรับรู้ของสังคมไทยต่อผู้ที่เราพิจารณาตัดออกว่า “ไม่ใช่พวกเรา” เป็นแน่ ดังนี้ เพื่อรักษาอาการเพิกเฉยด้านชาและความรู้สึกเชิงบ่อนทำลาย ที่นับวันจะพลุ่งพล่านกันมากขึ้นทุกที เพื่อไร้พรมแดนฉบับ “คนส่งสาร”  จึงขอเสนอภาพศิลปะเยียวยาหัวใจมนุษย์แขนงต่าง ๆ ด้วยความหวังว่า เราทุกคนจะได้ช่วยกันส่งเสริมและเผยแพร่ความงดงามแห่งศิลปะและศิลปิน ที่ได้เผยให้เราได้เห็นความเป็นมนุษย์ของกันและกันเช่นนี้ อันที่จริง …

Read more The Peace Messengers

Freedom of Art Issue

Freedom of Art Issue

ศิลปะคือหนึ่งในคำเหล่านั้นดิฉันเองไม่ใช่ศิลปินและไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มากมายได้แต่เข้าใจว่าศิลปะคืออะไรบางอย่างที่ผูกพันกับคำว่า “ชีวิต” เป็นพี่น้องกับคำว่า ”เสรีภาพ” และมีรสชาติใกล้เคียงกันกับ “ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์” ศิลปะคือสิทธิมนุษย์เสียชนอย่างหนึ่งและในทางกลับกันมันก็คือพาหนะบนเส้นทางการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งการเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อนไร้ผมแดนฉบับเสรีภาพแห่งศิลปะนี้เสนอเรื่องราว ความสัมพันธ์ของศิลปะหลักแขนงที่ล้วนกลมเกลียวกันดูดพี่น้องกับผู้คนสังคมการเมืองและชีวิตที่หลากหลาย  นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน …

Read more Freedom of Art Issue