The Peace Messengers

The Peace Messengers

| | Share

คงจะมีความผิดปกติบางประการกับการรับรู้ของสังคมไทยต่อผู้ที่เราพิจารณาตัดออกว่า “ไม่ใช่พวกเรา” เป็นแน่ ดังนี้ เพื่อรักษาอาการเพิกเฉยด้านชาและความรู้สึกเชิงบ่อนทำลาย ที่นับวันจะพลุ่งพล่านกันมากขึ้นทุกที เพื่อไร้พรมแดนฉบับ “คนส่งสาร”  จึงขอเสนอภาพศิลปะเยียวยาหัวใจมนุษย์แขนงต่าง ๆ ด้วยความหวังว่า เราทุกคนจะได้ช่วยกันส่งเสริมและเผยแพร่ความงดงามแห่งศิลปะและศิลปิน ที่ได้เผยให้เราได้เห็นความเป็นมนุษย์ของกันและกันเช่นนี้

อันที่จริง เราทุกคน ในฐานะที่เป็นมนุษย์ได้สามารถเรียนรู้สุนทรียศาสตร์และทำงานศิลปะได้ ความสำคัญของศิลปะมิได้อยู่เพียงผลลัพธ์สุดท้ายตรงหน้า หากอยู่ที่เส้นทาง เด็ก ๆ ในโครงการสตูดีโอซ้างที่ครูหนูเอ่ยถึงใน “พื้นที่ให้เช่า” และผู้คนที่ได้เดินทางร่วมกันไปสู่ความสำเร็จของภาพยนตร์ “บทเพลงขอแอ้โด้ะฉิ” และ ”บินข้ามลงดหนาม” ที่ผ่านมา ต่างก็ได้เรียนรู้ฝึกฝนที่จะมองโลกด้วยสายตาที่มีสมาธิ สติและสันติมากขึ้น

Related