The Mission / ภารกิจ

The Mission / ภารกิจ

| | Share

เช้าวันหนึ่ง ครูได้รับคําเตือน จากผอ.ว่ายังจัดการสนาม หน้าบ้านพักผอ.ให้ไม่เสร็จ หนังยิ้ม ๆ ว่าด้วยเรื่องของอำนาจ กำกับโดย ธีรพงษ์ ศรีคำ ทีมงานโรงเรียนทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ชาคริต สะสม ปรวรรตน์ แสนใหญ่ บันทึกเสียงโดย ดาโพ มรดกพนา หนังรางวัลดีเด่นช้างเผือกพิเศษ (สำหรับผู้กำกับระดับชั้นมัธยม) 

ภารกิจ / ธีรพงษ์ ศรีคำ
The Mission / Teerapong Shikum
9.49 min   Sub: TH/ENG
โครงการเกี่ยวก้อยปี 8

– เผยแพร่ เทศกาลหนังสั้น ครั้งที่ 20

Related