The Misplaced Flower

The Misplaced Flower

| | Share

The Misplaced Flower (2014) เล่าเรื่องเด็กหญิงปกาเกอะญอที่นั่งขายขนมอยู่หน้าโรงเรียน ผลงานของกลุ่มนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ช่าทูเหล่ซึ่งกำกับโดยซอชามูนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศช้างเผือกพิเศษ (รางวัลสำหรับผลงานของนักเรียนมัธยม) จากเทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 18

The Misplaced Flower (2014) tells a story of a Karen girl who sits selling snacks in front of a school. The film was the work of a group of students of Hsa Htoo Lei school. It won the 1st prize of Special Elephant Award (high school level) from the 18 Thai Short Film and Video Festival.

The Misplaced Flower/ซอ ชามู 
The Misplaced Flower/ Saw Has Moo 
11.57 min   Sub: TH/ENG
โครงการเกี่ยวก้อยปี 5

ซอ ชามูเลอ (ชามู) กำกับ บท ตัดต่อ / ดาโพ มรดกพนา : กล้อง / ซอ แอ้เกอะหลึ มู (จอนุ) : เสียง ซอ ยาโซ : ผู้ช่วยผู้กํากับ / ซอ ช่าหล่อแตะทู (ชาตรี) : ช่วยกล้อง 

– รางวัลชนะเลิศ ช้างเผือกพิเศษเทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 18
– เผยแพร่ เทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 18, บินข้ามลวดหนามสัญจร จ.ตาก (2557-2558) ,เทศกาลบินข้ามลวดหนาม 2558 “รักจงเจริญ”, Filmvirus Wildtype 2014, รายการสองกําลังสื่อ ใน ThaiPBS 

Related