Dignity of Silence Issue

Dignity of Silence Issue

ปกติแล้ว พี่ ๆ กองบ.ก.จะวางแก่นเรื่องสำหรับนิตยสารแต่ละฉบับล่วงหน้ากันนาน ปีนี้เราตกลงกันว่าแต่ละเล่มจะพูดถึงบทบาทหลากหลายของคนธรรมดาในสังคม และเล่มนี้เราก็ตั้งใจว่าจะเสนอภาพชีวิต สิทธิ และศักดิ์ศรีของคนทำงานภาคบริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นคนตัวเล็ก ๆ …

Read more Dignity of Silence Issue