Dignity of Silence Issue

Dignity of Silence Issue

| | Share

ปกติแล้ว พี่ ๆ กองบ.ก.จะวางแก่นเรื่องสำหรับนิตยสารแต่ละฉบับล่วงหน้ากันนาน ปีนี้เราตกลงกันว่าแต่ละเล่มจะพูดถึงบทบาทหลากหลายของคนธรรมดาในสังคม และเล่มนี้เราก็ตั้งใจว่าจะเสนอภาพชีวิต สิทธิ และศักดิ์ศรีของคนทำงานภาคบริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นคนตัวเล็ก ๆ ที่กระจายตัวอยู่ทุกหนแห่ง แต่กลับถูกมองข้าม

เราไม่ค่อยได้ยินสุ้มเสียงคนเหล่านี้ เพราะหน้าที่ซึ่งกำหนดให้เป็นผู้สร้างความพึงพอใจให้ผู้อื่น ทำให้พวกเขาถูกฝึกให้ไม่พูด หรือถึงพูดออกมาก็ไม่ยักมีใครสนใจฟัง ด้วยทัศนคติที่ว่าเมื่อเป็นผู้ “บริการ” แล้วก็ย่อมต้องต่ำต้อยด้อยค่ากว่าผู้ “ได้รับบริการ” และความเห็นของผู้ต่ำต้อยก็คงไม่ควรค่าแก่การรับฟัง (เป็นงั้นไป) เรียกว่า สังคมมนุษย์ยังสับสนระหว่างคนทำงานอาชีพบริการกับ “ทาส” อยู่ยังไงยังงั้น

เอาเป็นว่า เพื่อนไร้พรมแดนฉบับ “ศักดิ์ศรีของเสียงเงียบ” ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ ให้นิ่งฟังแก่เสียงของความเงียบที่เซ็งแซ่อยู่รอบ ๆ ตัวเราแล้วกันค่ะ เมื่อหูของคุณกระดิก โลกของคุณจะกว้างใหญ่ ลึกซึ้ง น่าค้นหา งดงาม และเปี่ยมไปด้วยความหวังมากกว่านี้เยอะเชียว

Related