Power for Tomorrow Issue

Power for Tomorrow Issue

เรามักพูดกันเสมอว่า เยาวชนคนหนุ่มสาวคืออนาคตของประเทศและโลกใบนี้ แต่แล้วทั้งด้วยความตั้งใจดีหรือไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยก็ตาม เราก็ได้ร่วมกันสร้าง หรืออย่างน้อยก็ยินยอมให้เกิดสังคมที่บั่นทอนพลังหนุ่มสาวจนง่อยเปลี้ย ขณะเดียวกันเราก็พากันบ่นกระปอดกระแปดถึงค่านิยมฟุ้งเฟ้อ เลยไปจนถึงการไม่ใส่ใจสังคม ไม่แยแสการเมืองและโลกรอบข้างของพวกเขาไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่เยาวชนคนหนึ่งจะรู้ชัดว่าตัวเองต้องการอะไร …

Read more Power for Tomorrow Issue

Student and Youth’s  Issue

Student and Youth’s  Issue

พวกเราชาวเพื่อนไร้พรมแดน ซึ่งมีทั้งเยาวชนและผู้ล่วงเลยเยาวชนแต่ไม่ยอมทิ้งหัวใจขบถ ต่างก้ยอมรับว่าเราล้วนแต่เป้นส่วนหนึ่งของสังคมที่ว่า เพื่อนไร้พรมแดนฉบับนี้จึงขอเสนอข้อเขียนของเยาวชน ซอ ผู้ซึ่งได้มีโอกาสมาสะดุดกับเหตุการณ์บางอย่างซึ่งได้บันดาลใจต่อพลังชีวิตของเขา และเรื่องเล่าจากอดีตผู้นำนักศึกษาทั้งไทยและพม่าเพื่อเป็นการรำลึกถึงพลังอันเสรีบริสุทธิ์  นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย 2 …

Read more Student and Youth’s  Issue