Power for Tomorrow Issue

Power for Tomorrow Issue

| | Share

เรามักพูดกันเสมอว่า เยาวชนคนหนุ่มสาวคืออนาคตของประเทศและโลกใบนี้ แต่แล้วทั้งด้วยความตั้งใจดีหรือไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยก็ตาม เราก็ได้ร่วมกันสร้าง หรืออย่างน้อยก็ยินยอมให้เกิดสังคมที่บั่นทอนพลังหนุ่มสาวจนง่อยเปลี้ย ขณะเดียวกันเราก็พากันบ่นกระปอดกระแปดถึงค่านิยมฟุ้งเฟ้อ เลยไปจนถึงการไม่ใส่ใจสังคม ไม่แยแสการเมืองและโลกรอบข้างของพวกเขาไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่เยาวชนคนหนึ่งจะรู้ชัดว่าตัวเองต้องการอะไร แต่แล้วความต้องการนั้นก็ถูกปฏิเสธเมื่อมันไม่ใส่ได้ตรงตามมาตรฐานชีวิตที่ดี มั่นคง และร่ำรวยอย่างที่นิยมกัน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ดิฉันก็พาลสงสัยว่า ถ้าเพียงจะคิดถึงชีวิตที่อยากมีก็ถูกปิดกั้น แล้วเราจะผัน (ยังไม่ต้องพูดถึง “ทำ”) ถึงโลกแบบที่อยากอยู่ได้อย่างไรกัน

เพื่อนไร้พรมแดนฉบับ “พลังพรุ่งนี้” ขอเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนคนหนุ่มสาวให้ยืนยันพลังของตนที่จะเป็น “ความเปลี่ยนแปลง” และใช้สิทธิที่จะสร้างสรรค์โลกแบบที่ตนอยากจะอยู่และสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียกตนเองว่าเป็น “คนหนุ่มสาว” อีกต่อไป เราก็ขอเชิญชวนท่านให้มาร่วมให้กำลังใจสนับสนุนพลังเพื่อสังคมใหม่เหล่านี้มิให้ยินยอมเป็นเพียงกลไกตามระบบที่บิดเบี้ยวเพราะเราไม่ว่าในวัยใด ก็ล้วนมีสิทธิที่จะเป็นตัวละครเอกของโลก แทนที่จะเป็นเพียงตัวประกอบที่ไหลเดินไปตามฉากและสถานการณ์ที่มีผู้กำหนดไว้

Related