หนีเสือปะจระเข้

หนีเสือปะจระเข้

หนีเสือปะจระเข้ ผมได้อ่านประโยคนี้จากหนังสือภาษาพม่าเล่มหนึ่ง มันเป็นชื่อบทหนึ่งในหนังสือที่เล่าว่า เมื่อคนที่หนีชีวิตใต้เผด็จการพม่ามาอยู่เมืองไทยแล้ว พวกเขาต้องเจอกับอะไรบ้าง ตั้งแต่ที่เด็กชายคนนั้นถูกยิงให้เห็นตรงหน้า ผมก็รู้ว่าผมต้องหนี  บ้านของผมถูกบุกค้น ข้าวของถูกทำลาย ผมและคนที่ผมรู้จักหลายคน …

Read more หนีเสือปะจระเข้

รัฐไทยเลือกแสดงจุดยืน ด้วยการประกาศว่าผู้ต่อต้านเผด็จการพม่าที่อาจมาลี้ภัยคืออาชญากร ?

รัฐไทยเลือกแสดงจุดยืน ด้วยการประกาศว่าผู้ต่อต้านเผด็จการพม่าที่อาจมาลี้ภัยคืออาชญากร ?

รัฐไทยเลือกแสดงจุดยืน ด้วยการประกาศว่าผู้ต่อต้านเผด็จการพม่าที่อาจมาลี้ภัยคืออาชญากร ? หลักการ Non-Refoulement คือการห้ามผลักดันผู้ลี้ภัยกลับไปสู่อันตราย  แม้ไทยจะไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพของผู้ลี้ภัย 1951 และพิธีสารต่อท้าย หลักการนี้ก็มีสถานะเป็น …

Read more รัฐไทยเลือกแสดงจุดยืน ด้วยการประกาศว่าผู้ต่อต้านเผด็จการพม่าที่อาจมาลี้ภัยคืออาชญากร ?