House of Dignity Issue

House of Dignity Issue

เพื่อนไร้พรมแดนฉบับนี้ว่ากันด้วยเรื่อง “บ้านแห่งศักดิ์ศรี” ในวันที่วิกฤตการสั่งอพยพถิ่นฐานและการรื้อถอนชุมชนกำลังขยายความรุนแรงไปทั่วโลก ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วกำลังพัฒนา และดำเนินอยู่ในประเทศที่ดูฉากหน้าเหมือนสงบสุขเสียมากยิ่งกว่าดินแดนที่มีการสู้รบ เราเชื่อว่าสิทธิต่อที่พักอาศัยที่พอเพียงคือสิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐานและ “บ้าน” ก็ไม่ใช่เพียงหลังคาคุมดดฝนหากคือความมั่นคงและศักดิ์ศรีของชีวิต เสรีภาพที่จะมีบ้าน และการจัดการบ้านเป็นจุดเริ่มต้นของเสรีภาพอื่นๆของวันนั้น  …

Read more House of Dignity Issue