“ถ้าทหารพม่ายังอยู่ที่อูเกร้ทะ หมู่บ้านเราก็ไม่ใช่ของเรา”

“ถ้าทหารพม่ายังอยู่ที่อูเกร้ทะ หมู่บ้านเราก็ไม่ใช่ของเรา”

“ถ้าทหารพม่ายังอยู่ที่อูเกร้ทะ หมู่บ้านเราก็ไม่ใช่ของเรา” จากรายงานของทางการไทย ชาวบ้านจากรัฐกะเหรี่ยงกว่าแปดร้อยคนได้ข้ามมาหลบภัยสงครามที่บ้านมอเกอร์ไทยและวาเลย์เหนืออยู่ในขณะนี้ เมื่อ อบต.วาเลย์ ระดมความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมออกแจกจ่ายผู้คน การเดินทางเข้าออกเริ่มเปิดให้ผู้ต้องการขนส่งความช่วยเหลือเข้าถึง โดยมีการจดชื่อตรวจบัตรผู้นำส่งของอย่างเข้มงวด “มีข่าวว่า …

Read more “ถ้าทหารพม่ายังอยู่ที่อูเกร้ทะ หมู่บ้านเราก็ไม่ใช่ของเรา”