“มันเป็นความชุลมุนฝุ่นตลบ” เรื่องเล่าจากบทสนทนาเพื่อนข้างบ้าน (8)

“มันเป็นความชุลมุนฝุ่นตลบ” เรื่องเล่าจากบทสนทนาเพื่อนข้างบ้าน (8)

“มันเป็นความชุลมุนฝุ่นตลบ” เรื่องเล่าจากบทสนทนาเพื่อนข้างบ้าน (8) วันผู้ลี้ภัยโลก 2565 “ผมเห็นสถานการณ์ที่เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วที่แม่สะเรียงกับสบเมย มันเป็นความชุลมุนฝุ่นตลบ เหมือนงานวัดไม่ได้จัดขบวน ต่างคนต่างทำตามวิถีทางที่ตัวเองถนัด  เมื่อเกิดเหตุที่แม่สอด …

Read more “มันเป็นความชุลมุนฝุ่นตลบ” เรื่องเล่าจากบทสนทนาเพื่อนข้างบ้าน (8)

Children’s Issue

Children’s Issue

เพื่อนไร้พรมแดนฉบับที่ห้าออกมาต้อนรับวันที่ 20พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ได้ผ่านมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติไปเมื่อปี พ.ศ. 2532 นอกจากวันเด็กสากลแล้ว ยังได้มีการส่งเสริมให้แต่ละประเทศทั่วโลกกำหนดวันเด็กของตนตามความเหมาะสมเพื่อให้โอกาสที่จะประกาศถึงความสำคัญของเด็กในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเพื่อส่งเสริมความเป็นพี่น้องระหว่างเด็กๆของโลก นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย …

Read more Children’s Issue