all-powerful

all-powerful

พนักงานขายตรงกําลังขาย เข็มขัดรักษาทุกโรคให้แก่หญิง แม่บ้านคนหนึ่ง  A feature about a domestic helper who …

Read more all-powerful

Sweat Issue

Sweat Issue

“เหงื่อ” เพื่อนไร้พรมแดนฉบับ ที่ 40 นำเสนอเรื่องราวของสิทธิแรงงานข้ามชาติในแง่มุมต่าง ๆ คำว่าแรงงานข้ามชาติในที่นี้ เอ่ยถึงข้อเท็จจริง ณ ปัจจุบันโดยเกี่ยวกับสาเหตุการเดินทางข้ามชาติ ซึ่งอาจเป็นการลี้ภัยจากการประหัตประหาร …

Read more Sweat Issue