คำขอบคุณ

คำขอบคุณ

คำขอบคุณ เพื่อนไร้พรมแดน ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมส่งเสียงและรับฟังกันในวันผู้ลี้ภัยโลก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะสื่อสารถึงกันและกันเช่นนี้ในวันต่อ ๆ ไปด้วย เพราะในทุก ๆ วัน …

Read more คำขอบคุณ