Power for Tomorrow Issue

Power for Tomorrow Issue

เรามักพูดกันเสมอว่า เยาวชนคนหนุ่มสาวคืออนาคตของประเทศและโลกใบนี้ แต่แล้วทั้งด้วยความตั้งใจดีหรือไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยก็ตาม เราก็ได้ร่วมกันสร้าง หรืออย่างน้อยก็ยินยอมให้เกิดสังคมที่บั่นทอนพลังหนุ่มสาวจนง่อยเปลี้ย ขณะเดียวกันเราก็พากันบ่นกระปอดกระแปดถึงค่านิยมฟุ้งเฟ้อ เลยไปจนถึงการไม่ใส่ใจสังคม ไม่แยแสการเมืองและโลกรอบข้างของพวกเขาไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่เยาวชนคนหนึ่งจะรู้ชัดว่าตัวเองต้องการอะไร …

Read more Power for Tomorrow Issue