Mothers Issue

Mothers Issue

ปี 2554 พวกเราตั้งใจจะทำนิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนปีที่แปดว่าด้วยเรื่องของครอบครัว และทุกคนก็ตกลงใจว่าฉบับแรกของปีหลังจากเล่มพิเศษปีใหม่ เราจะเริ่มกันด้วย “แม่”  สังคมไหน ๆ ก็มักให้คุณค่ากับแม่และความเป็นแม่ แต่ในทุกสังคมก็จะมีผู้คนไม่น้อยที่หลงลืมไปว่า มนุษย์ทุกคน …

Read more Mothers Issue

Family  Issue

Family  Issue

เพื่อครอบครัวประชาชนที่แข็งแกร่ง อันจะนำให้การเมืองภาคประชาชนไม่ใช่เป็นเพียงคลื่นยักษ์ที่พัดให้ทุกชีวิตต้องไหลตาม หากมั่นคง และยั่งยืน มาช่วยกันสร้างครอบครัวใหญ่นี้กันเถอะค่ะ สำหรับใครที่อ่อนล้าทดท้อกับช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หนุดพักกายพักใจกับครอบครัวหลากหลายในเพื่อนไร้พรมแดน ฉบับนี้กันสักพักก่อนจะก้าวต่อก็ได้ค่ะ  นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย …

Read more Family  Issue