The Peace Messengers

The Peace Messengers

คงจะมีความผิดปกติบางประการกับการรับรู้ของสังคมไทยต่อผู้ที่เราพิจารณาตัดออกว่า “ไม่ใช่พวกเรา” เป็นแน่ ดังนี้ เพื่อรักษาอาการเพิกเฉยด้านชาและความรู้สึกเชิงบ่อนทำลาย ที่นับวันจะพลุ่งพล่านกันมากขึ้นทุกที เพื่อไร้พรมแดนฉบับ “คนส่งสาร”  จึงขอเสนอภาพศิลปะเยียวยาหัวใจมนุษย์แขนงต่าง ๆ ด้วยความหวังว่า เราทุกคนจะได้ช่วยกันส่งเสริมและเผยแพร่ความงดงามแห่งศิลปะและศิลปิน ที่ได้เผยให้เราได้เห็นความเป็นมนุษย์ของกันและกันเช่นนี้ อันที่จริง …

Read more The Peace Messengers