เริ่มต้นกันใหม่ได้หรือยัง

เริ่มต้นกันใหม่ได้หรือยัง

เริ่มต้นกันใหม่ได้หรือยัง นับแต่ธันวาคมเป็นต้นมา กองทัพพม่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถี่ไม่เว้นแต่ละวันตลอดแนวชายแดน นับตั้งแต่จังหวัดดูปลายา-พื้นที่รัฐกะเหรี่ยงฝั่งตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก ไปจนถึงมื่อตรอ ฝั่งตรงข้ามอ.แม่สะเรียงและสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และรัฐกะเรนนี …

Read more เริ่มต้นกันใหม่ได้หรือยัง