ด้วยความระลึกถึง จะอุ๊ ชัยภูมิ ป่าแส

ด้วยความระลึกถึง จะอุ๊ ชัยภูมิ ป่าแส

ด้วยความระลึกถึง จะอุ๊ ชัยภูมิ ป่าแส เป็นการยากยิ่งที่จะเขียนถึงเหตุการณ์ในวันนี้เมื่อ 5 ปีก่อนอีกครั้ง เพราะมันคือการกรีดบาดแผลซ้ำ ๆ เช่นนี้อยู่ทุกปี  …

Read more ด้วยความระลึกถึง จะอุ๊ ชัยภูมิ ป่าแส