บ้านของเพื่อนเราลุกเป็นไฟ

บ้านของเพื่อนเราลุกเป็นไฟ

บ้านของเพื่อนเราลุกเป็นไฟ ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา การปะทะกันอย่างหนักหน่วงระหว่างกองทัพพม่ากับกลุ่มประชาชนติดอาวุธ KPDF (Karenni People’s Defence Force) …

Read more บ้านของเพื่อนเราลุกเป็นไฟ