Missed Beats

Missed Beats

| | Share

Missed Beats (2557) ของซอ ตอจ่าทุน นักเรียนศูนย์การเรียน CDC แม่สอด เล่าเรื่องต้าจี เด็กชายวัย 14 ผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นมือกลอง ในขณะที่ชีวิตจริงของเขาคือคนงานก่อสร้าง

Missed Beats (2014) was directed by Saw Htaw Kyar Htun, a CDC’s high school student in Mae Sot. Ta Gyi, 14, dreams of being a drummer, while in his real life he is a construction worker.

Missed Beats/ซอ ตอจ่าทุน  
Missed Beats/Saw Htaw Kyar Htun 
7.20 min  Sub: TH/ENG
โครงการเกี่ยวก้อยปี 5


ซอ ตอจ่าทุน (แพนด้า) กำกับ บท ตัดต่อ / หม่อง จอมินทุน (สาม) : บทและกล้อง มะ มอท มอท : ร่วมเขียนบท / ปิแหง่ (ปิปิ๊) : เสียง / เมียะ ตู ซา (หมาย) : จัดการกองถ่าย 

– เผยแพร่ เทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 18, บินข้ามลวดหนามสัญจร จ.ตาก (2557-2558) ,เทศกาลบินข้ามลวดหนาม 2558 “รักจงเจริญ”,

Related