Hongsa School Bag / กระเป๋านักเรียนของหงสา

Hongsa School Bag / กระเป๋านักเรียนของหงสา

| | Share

ความใฝ่ฝันของด.ช.หงสา คือ กระเป๋านักเรียนดี ๆสักใบ และโอกาสที่จะพบกับพระมหากษัตริย์ไทย

กระเป๋านักเรียนของหงสา 

ท่ามกลางความแตกต่างทั้งชาติพันธุ์ ความรวย ความจน อาชญกรรม การลักพาตัว หรือความพิการทางร่างกาย หัวใจอันบริสุทธิ์ของเด็กชายหงสาและเพื่อน ๆ กลับเปล่งประกายมิตรภาพความงดงามเหมือนดอกไม้ที่ผลิบานกลางทะเลทราย

แม้จะกำเนิดและเติบโตบนแผ่นดินไทย แต่เมื่อสายเลือดของผู้ให้กำเนิดคือชาวพม่าเชื้อสายมอญ เด็กชายหงสาในวัย 11 ปี จึงเป็นได้แค่ลูกของแรงงานอพยพในโรงงานแกะกุ้งแถวมหาชัย  เป็นนักเรียนที่ต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนพิเศษซึ่งจัดไว้สำหรับลูกหลานแรงงานอพยพ

นอกจากความฝันที่จะได้เรียนหนังสือแล้ว ฝันอีกหนึ่งอย่างของเด็กชายหงสา คือการเปลี่ยนจากถุงพลาสติคใส่หนังสือเป็นกระเป๋านักเรียนสักใบหนึ่ง ซึ่งการเก็บเงินซื้อกระเป๋านักเรียนสักใบของลูกหลานแรงงานอพยพม คงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เด็กชายหงสาก็ไม่อยากปล่อยทิ้งมันไว้ให้เป็นเพียงแค่ความฝัน เขาจะต้องเผชิญกับความจริงอีกมากมายที่โรงเรียน ที่แม่พร่ำเตือนเขาอยู่เสมอว่า “ อย่าไปเล่นกับเด็กไทยนะลูก เดี๋ยวจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ ”

กระเป๋านักเรียนของหงสา เป็นภาพยนตร์สั้นตอนแรก ของ “สีของหัวใจ” ภาพยนตร์ความยาว 90 นาที เรื่องราวของคนชายขอบทั้งจากประเทศพม่า และชายแดนไทย

นำแสดงโดย : เด็กชาย หงสา โท และ เส้ารชัย
เสียง : จาย ห่มแสง ไพศาล อุทัยยศ
ดนตรีประกอบ : ธา ฮอโคะ, ซอ, นิธิ หวังธรรมเกื้อ
ภาพ : เชวง ไชยวรรณ
ลำดับภาพ : ศุภโมกข์ ศิรารักษ์
บทภาพยนตร์ : ธะบเล พอ
อำนวยการสร้าง : ธะบเล พอ
กำกับ : ศุภโมกข์ ศิลารักษ์
ภาษาไทย มอญ พม่า คำบรรยายไทยและอังกฤษ
In Thai, Mon and Burmese language with Thai & Eng subtitles

Related