Family  Issue

Family  Issue

เพื่อครอบครัวประชาชนที่แข็งแกร่ง อันจะนำให้การเมืองภาคประชาชนไม่ใช่เป็นเพียงคลื่นยักษ์ที่พัดให้ทุกชีวิตต้องไหลตาม หากมั่นคง และยั่งยืน มาช่วยกันสร้างครอบครัวใหญ่นี้กันเถอะค่ะ สำหรับใครที่อ่อนล้าทดท้อกับช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หนุดพักกายพักใจกับครอบครัวหลากหลายในเพื่อนไร้พรมแดน ฉบับนี้กันสักพักก่อนจะก้าวต่อก็ได้ค่ะ  นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย …

Read more Family  Issue

New Day’s Issue

New Day’s Issue

ทุกวันนี้ดูเหมือนเรากำลังอยู่ในโลกที่ยอมรับการใช้ความรุนแรงมากขึ้น คุ้มคลั่งคำว่าชาติ มากขึ้น และแบ่งขาวแบ่งดำกลุ่มมนุษย์ให้เป้น เราและศัตรูมากขึ้น หากความรุนแรงเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่เรายอมรับกันหรือกระทั่งทำให้เลือดสูบฉีดหระชุ่มกระชวยแล้ว “วันใหม่” ของเราจะเป็นอย่างไร? นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย …

Read more New Day’s Issue

Children’s Issue

Children’s Issue

เพื่อนไร้พรมแดนฉบับที่ห้าออกมาต้อนรับวันที่ 20พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ได้ผ่านมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติไปเมื่อปี พ.ศ. 2532 นอกจากวันเด็กสากลแล้ว ยังได้มีการส่งเสริมให้แต่ละประเทศทั่วโลกกำหนดวันเด็กของตนตามความเหมาะสมเพื่อให้โอกาสที่จะประกาศถึงความสำคัญของเด็กในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และเพื่อส่งเสริมความเป็นพี่น้องระหว่างเด็กๆของโลก นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย …

Read more Children’s Issue

People’s Issue

People’s Issue

เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์เดือนตุลาฯแห่งประเทศไทย เพื่อนไร้พรมแดนฉบับนี้ขออุทิศให้กับนักสู้ทุกคนและขบวนการประชาชนทุกกลุ่ม นักศึกษา ปัญญาชน คนเมือง เกษตรกร แรงงาน ศิลปิน นักคิดนักเขียน ชนเผ่า …

Read more People’s Issue

Indigenous Peoples Issue

Indigenous Peoples Issue

ฉบับที่สามว่าด้วยเรื่อง “ชนเผ่าพื้นเมือง” เพื่อต้อนรับวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกในวันที่ 9 สิงหาคมอันเป็นวันที่การเคลื่อนไหวของชนเผ่าพื้นเมืองโลกประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในการทำให้สหประชาชาติเห็นความสำคัญเพียงพอที่จะจัดตั้งคณะทำงานของชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อดำเนินการหามาตราการและกลไกที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุายชนของตน นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย 2 เดือน …

Read more Indigenous Peoples Issue

Labour Issue

Labour Issue

ฉบับที่สองว่ากันด้วยเรื่องของแรงงานเพื่อต้อนรับ “เมย์เดย์” หรือวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม ซึ่งรัฐบาลไทยในยุค 2499 ก็ได้ประกาศให้เป็นวันที่แรงงานมีสิทธิหยุดพักผ่อน  นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย …

Read more Labour Issue

Women Issue

Women Issue

ฉบับแรกเกิดของเรา ว่ากันด้วยประเด็น “ผู้หญิง” เพื่อต้อนรับวันสตรีสากล 8 มีนาคม เราหวังว่าเมื่อผู้อ่านได้มีโอกาสก้าวเข้ามาสู่มุมหนึ่งของโลกแหง่มิตรภาพไร้พรมแดนแล้ว ท่านจะรู้สึกถึงความอบอุ่นและพลังแห่งความเป็ฯมนุษย์ และยินดีจะเป็นเพื่อนกับเรา รวมทั้งมนุษย์ผู้แตกต่างหลาหลายทุกคน …

Read more Women Issue