แมลงตัวอื่น / Another Insects

แมลงตัวอื่น / Another Insects

| | Share

สารคดีว่าด้วยเรื่อง “เขื่อนแก่งเสือเต้น” กับบทสัมภาษณ์ชาวบ้านที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการที่อำเภอสอง จังหวัดแพร่

A semi-documentary about the fight against film censorship via administrative court and others.


Another Insects directed by Tanwarin Sukkhapisit
“แมลงตัวอื่น” กำกับ โดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
18.06 minutes
โครงการเกี่ยวก้อยปี3

Khun Tanwarin Sukkhapisit She is the chairperson of the Thai Directors’ Association. Ms. Sukhapisit is well known as an LGBT activist. She is also active in promoting freedom of expression of the filmmakers. Her film ‘Insects in the Backyards’ which received awards and has been invited to international film festivals is banned in Thailand. Her case was brought to the administrative court. Her recent film was produced with mainstream production company. She also participates in several short

Related