เมื่อฟ้าสาง / Dawn of the Rights

เมื่อฟ้าสาง / Dawn of the Rights

| | Share

ลูกชายเถ้าแก่ผู้รับเหมางานก่อสร้าง อาสาไปเฝ้าแรงงานหญิงไทใหญ่ที่ประสบอุบัติเหตุ โดยไม่รู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพ่อ ว่าต้องการควบคุมมิให้เธอได้รับข้อมูลว่าตนมีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชย ผลงานของผู้กำกับนักศึกษาภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ ม.ช.

A son of a construction contractor volunteers to look after his father’s worker, a Shan migrant girl, who has had accident at work. He has no idea that his father actually wants to keep her in control and away from an information that she could have demanded compensation.


The Dawn of the Rights directed by Tanapum Maneechart 
“วันฟ้าสาง” กำกับโดย ธนภูมิ มณีชาติ 
14.17 minutes (English subtitle) 
โครงการเกี่ยวก้อยปี 2

– รางวัล : 
– เผยแพร่ : เทศกาลภาพยนตร์บินข้ามลวดหนามครั้งที่ 4 , 16th Thai Short Film and Video Festival , ASEAN TV รายการ ASEAN Flick , World Film Festival of Bangkok , FreedomFilmFest;Malaysia , Thai Embassy in the US , เทศกาลบินข้ามลวดหนามออนทัวร์ 

กำกับ บท ตัดต่อ : ธนภูมิ มณีชาติ / ถ่ายภาพ : ลิขสิทธิ์ สีบุญเรือง / ดนตรี : พีรมล คชชา 
ลูกชายเถ้าแก่ผู้รับเหมางานก่อสร้างอาสาไปเฝ้าแรงงานหญิงไทใหญ่ที่ประสบอุบัติเหตุโดยไม่รู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพ่อ ว่าต้องการควบคุมมิให้เธอได้รับข้อมูลว่าตนมีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชย 

เกี่ยวกับผู้กำกับ
ธนภูมิ มณีชาติ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ก่อตั้ง “ชมรมหนังมนุษย์” มีผลงานที่ทำกับเพื่อนฝูงพี่น้องคณะ วิจิตรศิลป์มาแล้วก่อนจะเข้าร่วมโครงการเกี่ยวก้อยของมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน และได้กลายเป็นเพื่อนของแรงงานอพยพที่ตนได้เข้าไปคลุกคลีระหว่างทำหนัง 

Directed, written and edited by Tanapum Maneechart / camera : Likkasit Sriboonreung /music : Peeramol Kotcha 

The son of a construction contractor volunteers to look after his father\’s worker, a Shan girl, who has had an accident at work. He has no idea that his father wants to keep her away from sources that would inform her that she could have demanded compensation. 

Tanapum Maneechart, a student of Faculty of Humanities, Chiang Mai University and the founder of the \’Human Film Club\’, has made a few short films before joining Friends Without Borders\’ Holding Hands Project and has become a friend of Shan migrants whom he worked with during the film production.

Related