อุด้ง / Udon

อุด้ง / Udon

| | Share

ข้อถกเถียงว่าด้วยเรื่องสิทธิเด็กและ สิทธิมนุษยชน สารคดีติดตามชีวิตเด็กแฝดสองคนกับสิทธิเด็ก

A documentary following how two children face issues of human rights in their daily lives.


Udon directed by Kongdej Jaturanrasamee
อุด้ง กำกับโดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี
18.02 minutes
โครงการเกี่ยวก้อยปี 3

เผยแพร่ : เทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 17, happening@house*4 “Freedom Festival (2013) ,รายการ Talk to Film ใน ThaiPBS

Mr. Kongdej Jaturanrasamee He is a musician-writer-director who has been working in mainstream film industry. He was first well-known as the scriptwriter for ‘The Letter’ and his first film was ‘Chuem’. His recent work is ‘Handle Me with Care’. Each of his film presents the issue of marginalized peoples such as a taxi driver, a sex worker, etc.

Related