ห้องขังที่เงียบเหงาที่สุดในจักรวาล / The Loneliest Prison

ห้องขังที่เงียบเหงาที่สุดในจักรวาล / The Loneliest Prison

| | Share

เรือนจํามีหลายประเภท หนึ่งในประเภทที่โหดร้ายที่สุด คือเรือนจําที่มองไม่เห็น หรือแสร้งทําว่ามิใช่ หนังของผู้กำกับรุ่นใหม่ที่วนเวียนอยู่ในวงการหนังกระแสหลักและอิสระมาหลายปี ถ่ายทอดความเป็นจริงที่ซุกซ่อนอยู่ในภูเขาแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ และตั้งคําถามถึงการเฝ้าฝันถึงเสรีภาพอันแปลกปลอม ซึ่งจะได้มาจากการทําลายล้างสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่น 

There are many types of prisons. The most cruel one is the invisible one. The film shows the hidden truth on the mountain in Chiang Mai, and questions the quest for freedom by destroying other lives.


“The Loneliest Prison directed by Pattavee Viranuvat 
“ห้องขังที่เงียบเหงาที่สุดในจักรวาล” กำกับโดย ปฐวี วิรานุวัตร 
5.05 minutes
โครงการเกี่ยวก้อยปี 2

เผยแพร่ : เทศกาลบินข้ามลวดหนาม 2555

เกี่ยวกับผู้กำกับ
ปฐวี วิรานุวัตร อยู่ในแวดวงภาพยนตร์ทั้งกระแสหลักและอิสระและมีผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติต่าง ๆ หลายชิ้น รวมถึงรางวัลศิลปินไทยรุ่นใหม่ด้านศิลปะภาพยนตร์จากมูลนิธิซิเมนท์ไทย

Pattavee Viranuvat has been in both mainstream and independent film productions. His past short films received several awards from international film festivals. He also received the Young Thai Artist Award from SCG Foundation.


Related