สิ่งที่หายไป / Missing” directed

สิ่งที่หายไป / Missing” directed

| | Share

ในร้านข้าวมันไก่แห่งหนึ่ง ซึ่งเสิร์ฟข้าวมันไก่ด้วยผักชีแต่งหน้า และมักจะถูกเขี่ยออก แต่เมื่อวันหนึ่งข้าวมันไก่ไร้ผักชี ก็มีผู้ทวงถามสิทธิ์ของตน หนังสั้นของผู้กำกับโครงการสื่อไทย ซึ่งทำรายการโทรทัศน์เช่น “เด็กมีเรื่อง” ของ ThaiPBS ด้วย

In one of the Khao-Mun-Kai (rice with chicken on top) shop, a dish of Khao-Mun-Kai is usually served with parsley that most people do not care to eat. But one day when the dish is without it, someone demand his right


Missing directed by Chaweng Chaiwan
“สิ่งที่หายไป” กำกับโดย เชวง ไชยวรรณ
9.08  minutes (English subtitle) 
โครงการเกี่ยวก้อยปี 2

เผยแพร่ : เทศกาลบินข้ามลวดหนาม 2555, รายการ ASEAN Flick ใน ASEAN TV (2555)

เกี่ยวกับผู้กำกับ
เชวง ไชยวรรณ ก่อตั้งโครงการสื่อไทยของตนเองเพื่อรับงานวิดีโอและทำรายการโทรทัศน์ เช่น “เด็กมีเรื่อง” ออกอากาศทาง ThaiPBS เวลาที่เหลือของเขาคือการเป็นผู้กำกับภาพให้กับเพื่อนฝูงและเพลิดเพลินกับการทำหนังสั้น

Chaweng Chaiwan is the founder of the Thai Media Project, which produces video and TV programs.. In his spare time he is also a cinematographer for his friends’ movies and produces his ownshort films for pleasure.

Related