สหายข้ามชาติ / Pals beyond Borders

สหายข้ามชาติ / Pals beyond Borders

| | Share

มิตรภาพข้ามพรมแดนระหว่างโอและ “เมาทา” สหายชาวพม่าในโรงเรียนมัธยม คือการรับและให้ ที่ต้องพิสูจน์ตัวมันเองก่อนที่พ่อแม่ของทั้งสองจะยอมรับได้ หนังสั้นฝีมือผู้กำกับคนแม่สายชายแดน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายและผองเพื่อน

Friendship beyond border between O and Maung Tha, his Burmese school friend, is a give and take. The boys need to prove their friendship hard before their parents can accept it. The short film is made by a student director from Mae Sai-Burma border and his friends.


Pals beyond Borders directed by Tanupong Polpaiboon 
“สหายข้ามชาติ ” กำกับโดย ธานุพงศ์ ผลไพบูลย์ 
9.49 minutes 
โครงการเกี่ยวก้อยปี 2

– รางวัล : 
– เผยแพร่ : เทศกาลภาพยนตร์บินข้ามลวดหนามครั้งที่ 4 , เทศกาลบินข้ามลวดหนามออนทัวร์ 

กำกับ บท ตัดต่อ : ธานุพงศ์ ผลไพบูลย์ / กำกับภาพ : วัฒนากรณ์ ศิรินิลกุล 
แม้แรงงานชาวพม่าจะใช้ชีวิตร่วมกับคนชายแดนแม่สายมาช้านาน มิตรภาพข้ามพรมแดนระหว่างโอ และ “เมาทา”สหายชาวพม่าในโรงเรียนมัธยมก็ต้องพิสูจน์ตัวมันเองก่อนที่พ่อแม่ของทั้งสองจะยอมรับ 

เกี่ยวกับผู้กำกับ
ธานุพงศ์ ผลไพบูลย์ คนแม่สายชายแดน เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวก้อยของมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน และเสนอโครงการร่วมทำหนังกับกลุ่มเพื่อนในมหาวิทยาลัย 

Directed, written and edited by Tanupong Polpaiboon /camera : Wattanakorn Sirinilkul 

Although Burmese migrant workers have been living together with the Thais in Mae Sai, the border town, for ages, friendship beyond national and ethnic borders between O and Maung Tha, his Burmese school friend needs to prove itself in a powerful way before their parents can accept it. 

Tanupong Polpaiboon, a student from Chiang Rai Rajapat University, has grown up in Mae Sai. He joins Friends Without Borders\’ Holding Hands Project and works on this film with his university friends.

Related