สป็อตวิทยุเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักถึงความเท่าเทียมศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์

สป็อตวิทยุเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักถึงความเท่าเทียมศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์

| | Share

โครงการจัดทำสป็อตวิทยุ เป็นหนึ่งในโครงการของเพื่อนไร้พรมแดนที่มุ่งหวังจะสร้างสื่อรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ และส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกของผู้ฟัง ต่อแรงงานข้ามชาติ  ผู้ลี้ภัย  การพลัดถิ่นฐาน ชนเผ่าพื้นเมืองและคนไร้รัฐ  โดยความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

ในการจัดทำสป็อตวิทยุในครั้งนี้เรายังคงได้ผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนการดำเนินงานมาตั้งแต่ครั้งจัดทำซีดีหมู่บ้านเพลงเด็ก นั่นก็คือ ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม ที่มาช่วยในสป็อต แรงงานข้ามชาติ ชื่อตอน “ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก  น้าบอย โกสิยพงษ์ ในสป็อต ผู้ลี้ภัย ชื่อตอน “ผู้ลี้ภัย”  และป้านก นิรมล  เมธีสุวกุล ในสป็อตกลุ่มชาติพันธุ์ ชื่อตอน  “เพื่อนร่วมแผ่นดิน”

เราหวังว่าสป๊อตวิทยุทั้ง 6 ชิ้นที่เราจัดทำขึ้นด้วยความเชื่อมั่นในศักดิ์ศรี ความเท่าเทียมของมนุษย์นี้จะสร้างเพื่อนมากขึ้นในสังคมไทย

Related