วิถีชีวิต / The Way of Lives

วิถีชีวิต / The Way of Lives

| | Share

วิถีชีวิต เพราะทุกสรรพสิ่งล้วนคือวิถีชีวิต เมื่อเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังใกล้เข้ามา พวกเขาต้องพรากจากผืนดินที่อยู่และทำกินมาแต่บรรพบุรุษ ภาพยนตร์โดยกลุ่มชาวปกาเกอะญอบางกลอยที่สร้างจากเรื่องจริงของคนบางกลอยในผืนป่าแก่งกระจาน โดยมีพอละจี “บิลลี่” รักจงเจริญ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้โครงการเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จ “วิถีชีวิต” ได้รับประกาศนียบัตรชมเชย รัตน์ เปสตันยี ควบคู่กับรางวัลพิราบขาวสำหรับภาพยนตร์ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพจากเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 18 ปีพ.ศ. 2557

The Way of Lives In the way of lives to live, everything means something. When the sound of helicopters comes near, they have to leave their homes and ancestors’ lands. A film by a group of Karen villagers from Bangkloi that tells the true story of their village in Kaeng Kracharn forest, with ‘Billy’ Rakchongcharoen as a co-producer. ‘The Way of Lives’ received an R.D. Pestonji Special Mention Certificate and the White Dove Award for films that promotes rights and freedoms at the 18th Thai Short Film Festival in 2014.

วิถีชีวิต / ต้าควา
The Way of Lives / Hta Kwa 
18 min Sub: TH/ENG
โครงการเกี่ยวก้อยปี 4

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนชาติพันธุ์ในการผลิตสื่อภาพยนตร์บอกเล่าเรื่องราวตนเอง โดยความร่วมมือของเพื่อนไร้พรมแดนและศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-รางวัลพิราบขาว และประกาศนียบัตรชมเชย รัตน์ เปสตันยีเทศกาลหนังสั้น ครั้งที่ 18 
-เผยแพร่ เทศกาลหนังสั้น ครั้งที่ 18 , เทศกาลบินข้ามลวดหนาม 2558 “รักจงเจริญ” , บินข้ามลวดหนามสัญจร จ.ตาก เชียงใหม่ (2555-2558) , กิจกรรม เราทุกคนคือบิลลี่ (2557) กิจกรรม คิดถึงบิลลี่ (2557) , มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรีดีจัง (2558) และ รายการบ้านเธอก็บ้านฉัน ใน ThaiPBS (2557) 

Related