วิดีโอรณรงค์ว่าด้วย “ผู้ลี้ภัย”

วิดีโอรณรงค์ว่าด้วย “ผู้ลี้ภัย”

| | Share

วิดีโอคลิปชุดผู้ลี้ภัยตอน 4 “ผู้ลี้ภัยคือมนุษย์”

คือเสียงจากกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลก 2564 ต่อเนื่องมาจากตอน 1 “ผู้ลี้ภัยคือใคร” ตอน 2 “ผู้ลี้ภัยกับประเทศไทย” และตอน 3 “ผู้ลี้ภัยกับสิทธิ”

ช่วยกันเผยแพร่บอกเล่าเรื่องราวของเพื่อนเราต่อ ๆ ไปให้ได้ไกลที่สุด ความคุ้มครองที่ดีที่สุด คือความคุ้มครองจากความเป็นมิตรระหว่างประชาชนต่อประชาชน


วิดีโอคลิปชุดผู้ลี้ภัยตอน 3 “ผู้ลี้ภัยกับสิทธิ”

จากตอน 1 “ผู้ลี้ภัยคือใคร” และตอน 2 “ผู้ลี้ภัยกับประเทศไทย” เสียงจากกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลก 2564 วันนี้บอกเล่าถึง “สิทธิ” ของผู้ลี้ภัยในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง 

ช่วยกันเผยแพร่บอกเล่าเรื่องราวของเพื่อนของเราต่อ ๆ ไปให้ได้ไกลที่สุด เพราะความคุ้มครองที่ดีที่สุดก็คือความคุ้มครองจากความเป็นมิตรระหว่างประชาชนต่อประชาชน


วิดีโอคลิปชุดผู้ลี้ภัย ตอน 2 “ผู้ลี้ภัยกับประเทศไทย” 

ประเทศไทยเกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยอย่างไร เรามีคนไทยที่ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ และเราก็มีผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศหลบหนีการประหัตประหารมาอยู่ในบ้านของเรา 

เรามีผู้ลี้ภัยที่อยู่ในเมือง ใกล้ ๆ ตัวเรา อยู่กับเรา หรืออยู่ในชุมชนแรงงานข้ามชาติ มีผู้ลี้ภัยที่อยู่ในค่ายพักริมขอบแดน 9 แห่ง และยังมีผู้ลี้ภัยที่ถูกปฏิเสธอีกจำนวนหนึ่ง 

จากกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลก 2564 เพื่อนไร้พรมแดนได้รวบรวมเสียงที่ร่วมกันส่งมาจากประชาชนหลากชาติพันธุ์สัญชาติไว้เป็นชุดวิดีโอคลิป 5 ตอนว่าด้วยผู้ลี้ภัย 

มาช่วยกันแชร์ ช่วยกันเผยแพร่ บอกเล่าเรื่องราวของเพื่อนของเราต่อ ๆ ไปให้ได้ไกลที่สุด เพราะความคุ้มครองที่ดีที่สุดก็คือความคุ้มครองจากความเป็นมิตรระหว่างประชาชนต่อประชาชน


วิดีโอคลิปชุดผู้ลี้ภัย ตอนที่ 1 “ผู้ลี้ภัย” คือใคร

แม้จะมีความพยายามที่จะไม่เรียกผู้คนที่หลบหนีสงครามและการประหัตประหารข้ามพรมแดนรัฐมายังประเทศไทยว่า “ผู้ลี้ภัย” โดยเลี่ยงไปเป็น “ผู้อพยพ” “ผู้หลบหนีภัยความไม่สงบ” “ผู้หลบหนีภัยการสู้รบ” เพื่อหลีกหนีนัยยะแห่งสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศ

สำหรับเราแล้ว “ผู้ลี้ภัย” ก็ย่อมคือผู้ลี้ภัยโดยข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคล ผู้ลี้ภัยคือมนุษย์ที่มีสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ เพียงแต่กำลังตกอยู่ในสถานภาพที่ต้องหลีกหนีภัยอันตรายในประเทศตนเองไปยังประเทศอื่น และจึงต้องการความคุ้มครองจากโลกใบนี้

จากกิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลก 2564 เพื่อนไร้พรมแดนได้รวบรวมเสียงที่ร่วมกันส่งมาจากประชาชนหลากชาติพันธุ์สัญชาติไว้เป็นชุดวิดีโอคลิป 5 ตอนว่าด้วยผู้ลี้ภัย ดังตอนที่ 1 ที่ปรากฏ ณ เบื้องล่างนี้

30 ธันวาคม ใกล้ปีใหม่แล้ว มาช่วยกันแชร์ ช่วยกันเผยแพร่ บอกเล่าเรื่องราวของเพื่อนของเราต่อ ๆ ไปให้ได้ไกลที่สุด เพราะความคุ้มครองที่ดีที่สุดก็คือความคุ้มครองจากความเป็นมิตรระหว่างประชาชนต่อประชาชน


ภาพประกอบ “มิตรร่วมแดน” โดย น.ส. จันทิมา ทัพมงคล อายุ 16 ปี จากจ.ฉะเชิงเทรา ผลงานประกวดภาพวาดเพื่อนไร้พรมแดนประเภทเยาวชน เข้ารอบแรก longlist

Related