วันเกิด เดอะซีรีย์

วันเกิด เดอะซีรีย์

| | Share

ภาพยนตร์สั้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมสิทธิในสุขภาวะของผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านสิทธิในสุขภาวะของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล” (คพอส.) ใน สสส.

สสส. ร่วมกับ Stateless Watch, เพื่อนไร้พรมแดน และโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิทธิในสุขภาวะของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล ภูมิใจนำเสนอ

ภาพยนตร์โดยหมายิ้มสตูดิโอ “วันเกิด”

นำแสดงโดย แงะ ข้างเคียงขุนเขา ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว ร่วมด้วย มะติเอ สถิตย์คงทน, แมะ ประเสริฐกุลพงษ์, พอบลึทู, มิซูเล่, ช่าแอ้วา, แอ้โด้โพ พันธ์ศรีธัญรัตย์, วา กุลอุดมเดช, ติ๊คา, ตอง กมลชนก, ปุ้ย โรมีโอ, สุคนธ์, สรณ์ และยะลุ

ผู้ช่วยผู้กำกับ น้อย มะลิวัน ร่วมด้วย ซอ ดาโพ, ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว ผู้ช่วยผู้กำกับภาพ พงศธร จรรยาวิศิษฐ์ อำนวยงานสร้างพื้นที่ ดาบึ เกรียงไกรลาภ ศิลปกรรม กะทิ แวรี่แฮปปี้, สิรัชญา วงศ์ฝั้น, อนุสรณ์ แสงศร เสียง บราฮัม มูเจ่คี ดนตรี โครงการกระดูก, ทองดี ตุ๊โพ, ธนวัฒน์ กตัญญู, กำกับภาพ เชวง ไชยวรรณ อำนวยการสร้างและบทภาพยนตร์ ธะบเล พอ กำกับและลำดับภาพ ศุภโมกข์ ศิลารักษ์

วันเกิด Birthday
วันเกิด…เหตุ The Birthday
เกิด Birth

Related