ล่ามชุมชน / The Community Interpreter

ล่ามชุมชน / The Community Interpreter

| | Share

The Community Interpreter directed by Thanawat Padnoi 
“ล่ามชุมชน” กำกับโดย ธนวัฒน์ ผัดน้อย 
13.56 minutes (English subtitle) 
โครงการเกี่ยวก้อยปี 2

– รางวัล : 
– เผยแพร่ : เทศกาลภาพยนตร์บินข้ามลวดหนามครั้งที่ 4 , ใช้ในการเรียนการสอนกระบวนวิชาเภสัชสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี2555 , เทศกาลบินข้ามลวดหนามออนทัวร์ , ใช้ในการอบรมล่ามชุมชน 5 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ระนอง กาญจนบุรี) โดยเครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์ฯ (คชส.)  , “Film Nights” by British Council Chiang Mai  

กำกับ บท ถ่ายภาพ ตัดต่อ : ธนวัฒน์ ผัดน้อย / ร่วมถ่ายภาพ : วรชาติ มอแปล / ดนตรี : ชิ สุวิชาน 
เรื่องจริงของหนุ่มอาข่า “อาแบ” ผู้ไม่มีโอกาสถือบัตรประชาชนไทย หากหัดใช้ภาษาไทยจนคล่องแคล่วและกลายเป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่เจ็บป่วย แต่ไม่สามารถสื่อสารกับหมอได้ อย่างไรก็ดี การที่ผู้ไม่ได้ถือสัญชาติไทยอย่างอาแบต้องเดินทางข้ามอำเภอไปโรงพยาบาลนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย 

เกี่ยวกับผู้กำกับ
ธนวัฒน์ ผัดน้อย ชาวลัวะจากแม่ฮ่องสอนที่เคยเป็นล่ามชุมชนมาก่อนเข้าร่วมโครงการเกี่ยวก้อยของมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนและทำหนังเรื่องนี้ขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องจริงของผู้คนที่พยายามยืนหยัดด้วยลำแข้งของตน 

Directed, written, camera and edited by Thanawat Padnoi /2nd camera: Worachat Morplae / music : Chi Suwichan 

A true story of an Akha man, Ah Bae, who has no right to hold a Thai ID card. Yet he learns to read, write and speak Thai fluently. His skills become helpful to the Ahka villagers, who find access to the hospital impossible due to the language barrier. 

Thanawat Padnoi, a Lawa from Mae Hong Son, was one of the community interpreters. He joined Friends Without Borders\’ Holding Hands Project and produced this film to tell true stories of the ethnic villagers who have tried to stand on their own feet.

Related