ลูกมือคนใหม่ / The New Catspaw

ลูกมือคนใหม่ / The New Catspaw

| | Share

ลูกมือคนใหม่ (2557) เรื่องของเด็กชายชาวลาวที่จับพลัดจับผลูมาทำงานในอู่ซ่อมรถของเฮีย ผลงานของณัฐกานต์ ตำสำสู ขณะอยู่ปีสุดท้ายในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

The New Catspaw (2014) is about a Laotian boy who accidentally happens to be a garage owner’s catspaw. The film was directed by Nattakarn Tamsumsoo, a 4th-year student from Mahasarakham University.

ลูกมือคนใหม่/ณัฐกานต์ ตำสำสู 
The New Catspaw/Nattakarn Tamsumsoo 
7.10 min  Sub: TH/ENG
โครงการเกี่ยวก้อยปี 5

ณัฐกานณ์ ตําสําสู (มอล) กำกับ บท ถ่ายภาพ  / พิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร : โปรดิวเซอร์ / จีรดา จันทคาม (บี) : บทและกํากับศิลป์ / รัฐพล แก้วใส (นะโม) : ลําดับภาพ 

-เผยแพร่ เทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 18 ,เทศกาลบินข้ามลวดหนาม 2558 “รักจงเจริญ” ,บินข้ามลวดหนามสัญจร จ.ตาก (2557) , กิจกรรมวันต่อต้านแรงงานเด็กโลก (2558) 

Related