รู้จักเพื่อนแรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ลี้ภัย

รู้จักเพื่อนแรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ลี้ภัย

| | Share

สป็อตวีดีโอเพื่อการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายในสังคมชุด “รู้จักเพื่อนแรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ลี้ภัย” เป็นหนึ่งในโครงการของเพื่อนไร้พรมแดนที่มุ่งหวังจะสร้างสื่อรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ และส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกของผู้ฟัง ต่อแรงงานข้ามชาติ  ผู้ลี้ภัย  การพลัดถิ่นฐาน ชนเผ่าพื้นเมืองและคนไร้รัฐ  โดยความร่วมมือของมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

เราหวังว่าสป๊อตวีดีโอทั้ง 5 ชิ้นที่เราจัดทำขึ้นด้วยความเชื่อมั่นในศักดิ์ศรี ความเท่าเทียมของมนุษย์นี้จะสร้างเพื่อนมากขึ้นในสังคมไทย

สป็อต “เพื่อนไร้พรมแดน” – มุมกลับ
สป็อต “เพื่อนไร้พรมแดน” – เปิดประตู
ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก – ป๋าเต็ด
สป็อต “เพื่อนไร้พรมแดน” ตอน ไม้กระดก
สป็อต “เพื่อนไร้พรมแดน” – สร้างบ้าน

Related