รัฐจะต้องไม่ผลักดันผู้ลี้ภัยทางการเมืองกลับไปสู่ความตาย

รัฐจะต้องไม่ผลักดันผู้ลี้ภัยทางการเมืองกลับไปสู่ความตาย

| | Share

รัฐจะต้องไม่ผลักดันผู้ลี้ภัยทางการเมืองกลับไปสู่ความตาย

วันอาทิตย์ที่ 9 พ.ค. 2564 กลุ่มผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว Democractic Voice of Burma (DVB) 5 คนซึ่งหลบหนีการปราบปรามอันโหดเหี้ยมของกองทัพพม่าเข้ามาลี้ภัยในเชียงใหม่ ถูกตำรวจจับกุมข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายและกำลังจะขึ้นศาล วันนี้ (11 พ.ค.)

สำนักข่าว DVB  ก่อตั้งโดยกลุ่มนักศึกษาปัญญาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยรุ่น 1988 และเป็นสำนักข่าวหลักที่ใช้เสรีภาพสื่อในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่ามาตั้งแต่ปี 1992 (2535) โดยกระจายเสียง/ภาพในภาษาพม่าและอังกฤษจากกรุงออสโลว์ ประเทศนอร์เวย์มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ก่อนจะกลับเข้าไปตั้งสำนักงานในประเทศพม่าในฐานะ DVB Multimedia Group เมื่อปี 2012

เชียงใหม่ เคยเป็นที่ตั้งสำนักงานของปัญญาชนผู้ลี้ภัยเหล่านี้มาก่อน เมื่อเกิดเหตุการณ์การปราบปรามฝ่ายประชาธิปไตยอีกครั้ง สมาชิก DVB จึงหนีตายมาลี้ภัยที่ซึ่งพวกเขาคุ้นเคย

รัฐไทยเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ( CAT ) ซึ่งระบุไว้ว่า รัฐภาคีต้องไม่ผลักดันส่งกลับบุคคลซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า หากกลับไปแล้วจะจะตกอยู่ภายใต้อันตรายที่จะถูกทรมาน’ (ข้อ 3 วรรค 1)

กฎจารีตประเพณีระหว่างประเทศ Non-refoulement “หลักการไม่ส่งกลับไปสู่อันตราย” ครอบคลุมถึงผู้ลี้ภัยที่หนีการประหัตประหารทุกคน โดยไม่จำเป็นว่าพวกเขาจะได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยเพื่อสหประชาชาติ (UNHCR) แล้วหรือไม่ หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานใด  

ผู้ลี้ภัยนั้นไม่ได้เป็นผู้ลี้ภัยเพราะขึ้นทะเบียน หากพวกเขาอาจได้รับการขึ้นทะเบียนเพราะเหตุที่เป็นผู้ลี้ภัย

บุคคลทั้งห้าเป็นสื่อมวลชนผู้มีคุณูปการต่อประชาธิปไตยในพม่า และเป็นผู้หนีภัยจากการประหัตประหาร  มิใช่เพียง “คนเข้าเมืองผิดกฎหมาย” โดยทั่ว ๆ ไป  การเนรเทศพวกเขากลับประเทศพม่า หรือส่งตัวให้แก่เจ้าหน้าที่พม่า คือการส่งกลับไปสู่ความตาย 

เพื่อนไร้พรมแดนขอเรียกร้องให้รัฐไทยเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่รัฐได้ลงนามร่วมเป็นภาคี 

ยับยั้งการส่งกลับผู้ลี้ภัยสื่อมวลชนทั้งห้า และเปิดทางให้ UNHCR เข้ามามีบทบาทและให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศ โดยทันที  

ประชาชนไทยไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเพื่อนบ้านของเรากลับไปตาย

11 พ.ค. 2564

หมายเหตุ

กรุณาแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานการเคารพในเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และระมัดระวัง “ความผิดฐานหมิ่นประมาท” ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประมวลกฎหมายอาญา ฯลฯ

Related