รอยเท้าของเรา/ Our Footprints

รอยเท้าของเรา/ Our Footprints

| | Share

การดำรงอยู่และการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของแต่ละชีวิตอาจดูสิ้นหวัง โดยเฉพาะเมื่อ “ส่าดู้” สมาชิกชุมชนคนหนึ่งหายตัวไป หากรอยเท้าของพวกเขายังคงปรากฎอยู่บนผืนดินแห่งนั้นไม่มีวันถูกลบเลือนหาย รอยเท้าของเรา ได้รับรางวัลชมเชยรัตน์ เปสตันยี จากเทศกาลภาพยนตร์สั้นปีพ.ศ. 2558 และเป็นผลงานลำดับที่สองของ “ต้าควา” ผู้กำกับ วิถึชีวิต” ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย รัตน์ เปสตันยี และรางวัลพิราบขาวจากเทศกาลภาพยนตร์สั้นในปีก่อนหน้า งานชิ้นนี้มาจากความร่วมมือระหว่างชาวปกาเกอะญอจากลุ่มน้ำบางกลอย เมย-สาละวิน แม่แจ่ม และแม่ขานกับเพื่อนชาวไทยของเขา

Living and struggling for survival every day seems desperate, especially when Hsa Douh, one of the community members, has disappeared. However, their footprints are still on the lands and cannot be erased. Our Footprints received R.D. Pestonji Special Mention Certificate from the 19th Thai Short Film Festival. It is the second film by Hta Kwa, director of ‘The Way of Lives’ which received an R.D Pestonji Special Mention Certificate and White Dove Award from the 18th Thai Short Film Festival in 2014. This film is the work of an alliance of Karen from Bangkloi, Salween-Moei, Mae Cham and Mae Khan watershed, with their Thai friends

รอยเท้าของเรา/ ต้าควา 
Our Footprints/ Hta Kwa
25.16 min   Sub: TH/ENG
โครงการเกี่ยวก้อยปี 6


– รางวัลประกาศนียบัตรชมเชย รัตน์ เปสตันยี (รางวัลสําหรับบุคคล ทั่วไป), เทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 19 มูลนิธิหนังไทย 2558  
– เผยแพร่ เทศกาลหนังสั้น ครั้งที่ 19 , เทศกาลบินข้ามลวดหนาม 2558 “รัก จงเจริญ” (รางวัล บินข้ามลวดหนาม สําหรับผู้ กํากับภาพยนตร์ชาติพันธุ์) บินข้ามลวดหนามสัญจร จ.เชียงใหม่ (2558), Filmvirus Wildtype 2014 

Related