มะเหย่นชาน / Ma Nyein Chan

มะเหย่นชาน / Ma Nyein Chan

| | Share

มะเหย่นชาน (2557) คือเด็กหญิงที่พยายามใช้ชีวิตในโรงเรียนไทยไปพร้อม ๆ กับการช่วยแม่ทำงานแกะกุ้ง งานของณัฐปคัลภ์ เข็มขาว เจ้าของผลงาน “ชาวนา” (รางวัลดีเด่นช้างเผือกพิเศษ และรางวัลพิราบขาวจากเทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 16) และ “สี่แยกวังเพลิง” (รางวัลรองชนะเลิศช้างเผือก จากเทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 17)

Ma Nyein Chan (2014) is a migrant girl who tries to study while helping her mother peeling shrimp. The film was directed by Natpakan Khemkao who was known from ‘The Farmer’ (2 prize of Special White Elephant Award and White Dove Award from the Thai Short Film and Video Festival 16) and ‘Wang Ploen Intersection” (2 prize of White Elephant Award from the 17th festival)

มะเหย่นชาน/ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว 
Ma Nyein Chan/Natpakan Khemkao
14.30 min Sub: TH/ENG
โครงการเกี่ยวก้อยปี 5

ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว (อั้น) กำกับ บท / พัชรดนัย ปัญญาภู (เบนซ์) : ร่วมเขียนบท และตัดต่อ / สรณ์คณัส จันต๊ะวงศ์ (เจม) : กล้อง / ชานนท์ วังไตรรัตน์ (อะตอม) : ตัดต่อ 

-รางวัลบินข้ามลวดหนาม สําหรับผู้กํากับภาพยนตร์ไทย เทศกาลบินข้ามลวดหนาม 2558
-เผยแพร่ เทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 18, บินข้ามลวดหนามสัญจร จ.ตาก (2557), เทศกาลบินข้ามลวดหนาม 2558 “รักจงเจริญ”, Filmvirus Wildtype 2014 ,กิจกรรมวันต่อต้านแรงงานเด็กโลก (2558) 

Related