ผู้ลี้ภัยนั้นอยู่ในความคุ้มครองของเราทุกคนรวมถึงประชาคมโลก

ผู้ลี้ภัยนั้นอยู่ในความคุ้มครองของเราทุกคนรวมถึงประชาคมโลก

| | Share

จากที่มีผู้สอบถามถึงบทสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐบางท่านได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ ว่าผู้ลี้ภัยไม่ได้ถูกผลักดันกลับจริง สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการอ้างอิงจากแหล่งข่าวเดียว หรือภาพถ่ายและภาพวิดีโอที่ปรากฎกว้างขวางในโซเชียลมีเดียและสื่อต่าง ๆ ไม่เป็นความจริงนั้น มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนจะไม่ชี้แจงตอบโต้ นอกจากนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับจากชุมชนชายแดนไทยต่อไป

อย่างไรก็ดี ในกรณีบทสัมภาษณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งปรากฎในข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ที่กล่าวว่า ผู้ลี้ภัยไม่ได้ถูกผลักกลับไปประเทศพม่า แต่อยู่ในสถานที่ปลอดภัยบนตะเข็บชายแดนนั้น เราได้สอบถามเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและทราบว่า มีผู้ลี้ภัยที่กลับขึ้นเรือไปก่อนมืดไม่ทันจำนวนหนึ่งที่นอนอยู่ริมแม่น้ำฝั่งไทย โดยมีลวดหนามที่เจ้าหน้าที่นำมากั้นไม่ให้ขึ้นจากฝั่งเข้ามาในประเทศไทย ดังนั้น สถานที่ดังกล่าวจึงน่าจะยังมิใช่สถานที่ปลอดภัย อีกทั้งผู้ลี้ภัยได้รับคำสั่งไว้ว่าจะต้องเดินทางกลับในเช้าวันนี้

ผู้ลี้ภัยนั้นอยู่ในความคุ้มครองของเราทุกคนรวมถึงประชาคมโลก ขณะที่นานาชาติได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ติดต่อสอบถามไปยังรัฐไทยถึงการเร่งรีบผลักดันผู้ลี้ภัยกลับ รัฐควรตรวจสอบข้อมูลจากท้องถิ่นให้ชัดเจนก่อนจะชี้แจง และแก้ไขความผิดพลาดในการรับมือที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักมนุษยธรรม

นอกจากนี้ จากรายงานข่าวของรอยเตอร์ถึงที่ประชุมอำเภอแม่สะเรียงซึ่งมีการเน้นย้ำว่า “ทหารเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการสถานการณ์ และเราจะต้องไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ UNHCR หรือ NGOs หรือองค์การระหว่างประเทศใดได้เข้าไปติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้ลี้ภัยโดยเด็ดขาด” นั้น เรายังยืนยันว่า ผู้ลี้ภัย จะต้องมีสถานที่ปลอดภัยได้พักพิง และหน่วยงานความมั่นคง ควรเปิดทางให้กระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานกับ UNHCR และองค์กรมนุษยธรรมที่ทำงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนอยู่แล้วได้เข้ามาช่วยเหลือ และร่วมกันรับผิดชอบในการให้ความคุ้มครอง

หากการปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้ว ไม่มีความจำเป็นใด ๆ เลย ที่จะต้องปิดกั้นมิให้ประชาชนไทย รวมถึงสื่อมวลชน ได้เข้าถึงผู้ลี้ภัย การแสดงออกอันเป็นมิตรระหว่างประชาชนต่อประชาชน เป็นเรื่องที่ควรส่งเสริม สัมพันธ์ระหว่างประชาชนถือเป็นความมั่นคงที่แท้จริงของประเทศ

30 มีนาคม 2564

** ภาพวิดีโอเมื่อชาวบ้านกลับถึงฝั่งรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า และตัดสินใจนอนพักอยู่ริมน้ำเพื่อความปลอดภัย ถ่ายโดยชาวบ้านชายแดน

หมายเหตุ

กรุณาแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานการเคารพในเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และระมัดระวัง “ความผิดฐานหมิ่นประมาท” ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประมวลกฎหมายอาญา ฯลฯ

Related