นักมวยของน้อง / My Brother Is a Boxer

นักมวยของน้อง / My Brother Is a Boxer

| | Share

นักมวยของน้อง (2557) เรืองของเด็กชายชาวปกาเกอะญอกับพี่ชายนักมวยที่เพิ่งกลับมาบ้าน ผลงานของเด็กชายปกาเกอะญอวัย 14 ปีจากบ้านแม่สลิด นักเรียนโรงเรียนวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด

My Brother Is a Boxer (2014) tells a story of a Karen boy and his brother, a boxer, who has just arrived home. The film was directed by a 14-year-old Karen boy from Mae Salid village in Tak province.

นักมวยของน้อง/วรวิทย์ เจริญครองพนา
My Brother Is a Boxer/Worawit Charoenkrongpana
7.43 min  Sub: TH/ENG
โครงการเกี่ยวก้อยปี 5

วรวิทย์ พนาครองจิตร (วิทย์) กำกับ บท ตัดต่อ / อรรถชัย ใจชื้น (ชัย) : ผู้ช่วยผู้กํากับและ ตัดต่อ 

– เผยแพร่ เทศกาลหนังสั้นครั้งที่ 18, บินข้ามลวดหนามสัญจร จ.ตาก (2557-2558) ,เทศกาลบินข้ามลวดหนาม 2558 “รักจงเจริญ”,

Related