ชาวนา / The Farmer

ชาวนา / The Farmer

| | Share

เรื่องเล่าจากผู้กำกับลูกชาวนา นักเรียนมัธยมโรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ถึงชาวนาผู้ตกอยู่ในวังวนของหนี้จนต้องสูญเสียที่ดินทำกิน โดยที่นโยบายคุ้มครองเกษตรกรของรัฐไม่อาจปกป้องได้

A story told by a director who is a farmer’s son, about a farmer who has fallen into a circle of debts 


The Farmer directed by Natpakal Khemkao 
“ชาวนา” กำกับโดย ณัฐปคัลภ์ เข็มขาว 
15.57 minutes (English subtitle) 
โครงการเกี่ยวก้อยปี 2

– รางวัล : ดีเด่นช้างเผือกพิเศษและรางวัลพิราบขาว จาก16th Thai Short Film and Video Festival 
– เผยแพร่ : เทศกาลภาพยนตร์บินข้ามลวดหนามครั้งที่ 4 , 16th Thai Short Film and Video Festival , ASEAN TV รายการ ASEAN Flick , World Film Festival of Bangkok , FreedomFilmFest;Malaysia , เทศกาลบินข้ามลวดหนามออนทัวร์ , Ton Tann Film Festival ; khon kaen

กำกับ บท ตัดต่อ : ณัฐปคัลป์ เข็มขาว / ถ่ายภาพ : สรณ์คณัส จันต๊ะวงค์ / เสียง : จักรพงษ์ อินทะรังสี / ดนตรี : เบิ้ม ปาย 
เรื่องของชาวนาผู้เพียงอยากให้ครอบครัวได้ลิ้มรสกับข้าวมากกว่าหนึ่งอย่างในสำรับ แต่กลับ ต้องตกอยู่ในวังวนของหนี้สินจนสูญเสียควายและที่ทำกิน โดยนโยบายคุ้มครองเกษตรกรของรัฐก็ไม่อาจปกป้องได้ 

เกี่ยวกับผู้กำกับ
ณัฐปคัลป์ เข็มขาว เป็นนักเรียนชั้นม. 6 จากโรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ที่ก่อตั้งชมรมหนังสั้นในโรงเรียน เขาและเพื่อน ๆ ร่วมกันทำหนังสั้นส่งเข้าร่วมประกวดและฉายในโครงการต่าง ๆ มากมาย ก่อนจะมาเข้าร่วมโครงการเกี่ยวก้อยของมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนและทำหนังเรื่องแรกในฐานะที่ตนเป็น”ลูกชาวนา”

Directed, written and editedby Natpakan Kemkhao / camera: Sornkanas Jantawong / 

sound: Jakrapong Inthawong /music : Beum Pai 

This film tells the story of farmer who only wishes his family had more than one dish on the dinner table but finds himself falling into a vicious circle of debts regardless ofthe government\’s policy to protect the rights of the farmers.

Natpakan Khemkao is a high school student who founded a film club in his School in Nan province. He and his friends have made a number of short films to participate in other competitions before joining Friends Without Borders\’ Holding Hands Project. He directs the film, and appears — his acting debut — as the farmer\’s son.

Related